KITA 6/2012 - Page 12

KUVA: HELSINKISTUDIO OY / PÄIVI JÄÄSKELÄINEN ULLAKKORAKENTAMISEN EDELLYTYKSET ”Arvioitaessa kiinteistön soveltuvuutta ullakkorakentamiseen tarkastellaan paitsi ullakon ominaisuuksia, myös kiinteistöä kokonaisuutena. Ullakkorakentamista koskevan poikkeamispäätöksen oleellinen tavoite on edistää rakennusten käyttöä ja kehittämistä asuinympäristöä kohentamalla ja asumistasoa parantamalla. Rakennusluvan myöntäminen ja lisäkerrosalan saaminen edellyttää pääsääntöisesti asumisviihtyisyyttä parantavien, tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamista. Kerrosalan lisäys ei saa nousta niin suureksi, että kiinteistön asuttavuus ja toimivuus kärsivät.” – Ullakkorakentamisen rakentamistapaohje, Rakennusvalvontavirasto 10 kita 6/ 2012