KITA 5+6/2016 - Page 76

KOLUMNI Antti Heinämäki Suomen Hissiurakointi Oy Suomen Hissiurakoinnin Antti Heinämäki evästää päivittämään veteraanihissit turvallisiksi ja käytettävyydeltään ajanmukaisiksi. ”Kun hissi on päivitetty, sen huollosta kannattaa pitää kiinni. Tarjoamme asiakkaillemme myös kattavat huoltopaketit.” HISSIN SYDÄN JA AIVOT UUSIKSI Arvokiinteistöjen veteraanihissit ovat useimmiten taidokasta ja näyttävää käsityötä. Mitä iäkkäämmästä hissistä on kyse, sen kauempana ollaan tämän päivän käytettävyys- ja turvallisuusstandardeista. Suomen Hissiurakointi modernisoi hissit säilyttäen niiden arvokkaan hengen. SUOMEN HISSIURAKOINNIN toimeksiannot kattavat käy- Arvokiinteistöjen hissimodernisointiprojekteissa uudiste- tännössä koko suomalaisen hissiasennusten historian, ympäri taan tyypillisesti sekä hissin koneisto että ohjausjärjestelmä. maan. Perinteikkään perheyrityksen toimitusjohtaja Antti Hei- Myös puhelinyhteys parantaa turvallisuutta. nämäki kertoo, että varhaisimmat kohteet ovat olleet 1900luvun alussa käyttöön otettuja hissejä. ”Jotkin hissit ovat suorastaan eläviä museoita, joissa konehuonekin on kokonaan mustaksi patinoitunut”, Heinämäki hymyilee. Vaikka arvokiinteistöjen veteraanihissit ovat tyypillisesti ”Modernisointi tarkoittaa tiivistetysti, että hississä laitetaan aivopuoli ja sydän uusiksi, mutta säilytetään hissin alkuperäinen henki.” Modernisointiprojekteissa uusi ja vanha on saatava elämään ja toimimaan yhdessä: usein asiakkailla on toive, että ulkoasua muutetaan mahdollisimman vähän. huolellista ja laadukasta käsityötä, tosiasia on, että mitä iäk- Joskus hissi palautetaan lähtöruutuun. käämmäksi hissi käy, sitä kauemmas ajaudutaan tämän päi- ”Teemme modernisoinnin yhteydessä myös entisöintejä, vän turvallisuusstandardeista. Viimeistään siinä vaiheessa, kun joissa hissin alkuperäinen ilme palautetaan esimerkiksi aikai- hissien vikatiheydet kasvavat, on syytä miettiä korjaussuunni- semman remontin alta. Huolellinen entisöinti tarkoittaa, että telmaa pitkällä tähtäimellä. toisinaan korvattavia osia tehdään käsityönä ja alkuperäisin ”Esimerkiksi kynnystäminen, eli muutamien senttien epä- menetelmin.” n tarkkuudet pysähtymiskorkeudessa aiheuttavat vuosittain monia onnettomuuksia vanhojen käyttäjille. Vanhalla hissillä ajo voi olla myös aika kulmikas kokemus.” 76 kita  5–6/ 2016 www.hissiurakointi.com