KITA 5+6/2016 - Page 50

HUONEISTOJEN LÄMMÖNSÄÄTÖÖN TARVITAAN HYVIÄ OHJAUSJÄRJESTELMIÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: AUTOMAATIOSEURA RY Moniin kiinteistöihin hankitaan tyypillisesti vielä nykyisinkin useita erillisiä kiinteistöautomaation järjestelmiä. Älytalojen toteuttamiseksi tarvittaisiin kuitenkin monien erillisten järjestelmien ja niistä kerättyjen tietojen yhdistämistä ja hyödyntämistä. Toisistaan riippumattomasti toimivat talotekniikan järjestelmät monesti hankaloittavat esimerkiksi huoneistokohtaisten olosuhteiden hallintaa. NYKYINEN TAPA suunnitella rakennuksia on joidenkin alan Tekniikan integroinnissa monta mutkaa asiantuntijoiden mukaan merkittävä este integroitujen järjestel- matkassa mien ja älytalojen yleistymiselle. Saman kiinteistön tai huoneis- Normaalisti kiinteistön automaatiourakka kattaa pääosin LVI- ton säätöjärjestelmien suunnittelijoina ja toteuttajina saattaa tekniikan ohjauksen sekä jonkin verran sähkötekniikkapuolen olla useita eri toimijoita. ohjauksia, kuten ulkovalaistuksen ohjausta ja jotakin erillisjär- Automaatioseura ry:n Börje Sandström arvioi, että varsinaisia älytaloja Suomessa on vielä melko vähän. ”Sellaisten toteuttamiselle on olemassa teknisiä esteitä, jestelmiä – vaikkapa palopeltien valvontajärjestelmiä. Toisaalta yksittäisten huonetilojen valaistuksen säädöt eivät välttämättä enää ole kiinteistöautomaation ohjattavissa. Usein samoin kuin suunnitteluun ja urakointiin liittyviä ongelmia. myös videovalvonta-, rikosilmoitin- ja paloilmoitinjärjestelmät Niinpä sähkö- ja LVIA-suunnittelu etenevät usein erillisiä reitte- sisältyvät tyypillisesti sähköurakkaan. jään, jotka eivät välttämättä aina yhdisty toteutuskelpoisiksi”, Sandström toteaa. 50 kita  5–6/ 2016 ”Kun eri järjestelmien toteuttajiksi tulevat eri urakoitsijat, tekniikan integrointi ei aina etene mitenkään helposti. Yhteen-