KITA 5+6/2016 - Page 48

TILAAJAVASTUULAIN MUKAINEN TARKASTUS VOI KOHDATA MYÖS TALOYHTIÖTÄ TEKSTI: ANTTI HAANPÄÄ LAKIMIES / LAKIASIAINTOIMISTO HAANPÄÄ & CO OY Myös asunto-osakeyhtiö voi olla tilaajavastuulaissa tarkoitettu tilaaja. Taloyhtiöllä on tilaajavastuulain johdosta velvollisuus hankkia lakisääteisen velvoitteiden täyttämistä koskevat selvitykset ennen kuin se tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä. Tässä artikkelissa tehdään lyhyt katsaus siihen miten selvitysvelvollisuus täytetään ja miten tilaajavastuulain noudattamista valvotaan. 48 kita  5–6/ 2016