KITA 5+6/2016 - Page 40

Julkisivuyhdistys r.y. Sisäilmapaja88 NÄKÖKULMA Toni Pakkala 16.–17.11.2016 Tohtorikoulutettava sairaan tervettä sisäilmaa Julkisivuyhdistyksen hallituksen jäsen Vuosittainen Sisäilmapaja järjestetään tänä vuonna Tampereella. Järjestäjinä toimivat Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, Tampereen kaupunki ja Sisäilmayhdistys ry. Tampereen teknillinen yliopisto VOIDAANKO JULKISIVUJA KORJATA TALVELLA? JULKISIVUJEN KORJAUSTARVE lisääntyy jatkuvasti ja jo vuosia on tiedetty, että on lähes välttämätöntä jatkaa korjaushankkeita myös normaalin ruuhka-ajanjakson eli toukokuun ja Tampereen Sisäilmapaja 8 järjestetään 16.-17.11.2016 Tampereen ammattikorkeakoulun juhlasalissa. Pajan pääteemana on sisäilman parantaminen eri osapuolten yhteistyönä. ”Sairaan tervettä sisäilmaa” haastaa kaikki yhteisiin toimiin paremman sisäilman puolesta. lokakuun välisen ajan ulkopuolelle. Julkisivukorjausten ajoittu- Tampereen kaupunki järjestää iltavastaanoton keskiviikkona 16.11. Raatihuoneella. Kaupungin vastaanoton jälkeen pajatanssit tanssitaan bändin musisoidessa yksityistilaisuudessa Hotelli Ilveksen yökerhossa. vasti vuonna 2008 Julkisivuyhdistys ry:n ja Oka Oy:n teettä- Sisäilmapaja 8 on maksuton tilaisuus, mutta ilmoittautuminen on välttämätöntä. Pajan osallistujamäärä on rajoitettu, mukaan mahtuu 500 kuulijaa. TERVETULOA! Ilmoittauduthan ajoissa! Ilmoittautuminen avataan Sisäilmayhdistyksen sivulle torstaina 15.9.2016. minen vain kesäkaudelle aiheuttaa urakoitsijoille huomattavaa resurssipulaa, joka johtaa työn laadun heikkenemiseen, aikataulujen viivästymiseen ja lisääntyviin kustannuksiin. Samalla kuitenkin talvikaudelle ei urakoitsijoille riitä töitä, mikä johtaa mm. lomautuksiin.  Syitä talvitoteutusten vähäisyyteen selvitettiin alustamässä diplomityössä. Diplomityön tekijä Ossi-Mikko Niemelä löysi, pääasiassa haastattelujen avulla, suurimmiksi syiksi mm. rakennuttajien tiedon puutteen sekä mahdollisesta työnlaadusta että kustannuksista kesätoteutukseen verrattuna sekä talvitoteutuksen kehityshakuisuuden puutteen, minkä vuoksi vakiotoimintamalleja ei ole muodostunut. Talvikorjaamisella on kuitenkin useita hyötyjä kaikille osapuolille kesäkorjaa miseen nähden, kuten urakoitsijoiden resurssipulan, työntekijöiden rasituksen ja ansioiden tasaantuminen sekä kesäkorjauksen aikaisesta suojauksesta johtuvien haittojen (esim. sisälämpötilan nousu liian korkeaksi ja pienempi parvekkeiden käyttöaste) väheneminen.  Nyt Julkisivuyhdistys ry on käynnistämässä tutkimushanketta talvikorjaustietouden lisäämiseksi sekä menetelmien kehittämiseksi. Tutkimuksen toteuttaa Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos professori Matti Pentin johdolla. Tutkimuksen rahoittavat, sen ohjausryhmän muodostavat ja tutkimukseen arvokasta kokemusperäistä tietoa antavat julkisivukorjauksia tekevät yritykset ja julkisivumateriaaleja valmistavat sekä markkinoivat yritykset. Lisätietoja tutkimuksesta ja siihen mukaan pääsemisestä antaa Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Tarri (mikko.tarri@ains.fi). n 40 kita  5–6/ 2016 kiinte