KITA 5/2015 - Page 53

Masterpipe-lattiakaivo asennetaan vanhan lattiakaivon sisään pintoja ja vesieristeitä rikkomatta. uuteen piikkaamalla ja hajottamalla vanhat rakenteet. Tämä on tietänyt usein monivaiheista, asukkaat kuukausiksi pois kodeistaan ajavaa korjausurakkaa. Edullisempi, usein valittu vaihtoehto on vanhan lattiakaivon päällystämi­ nen pinnoiteaineella. Kuitenkin pinnoiteaineen pysyminen kiinni vanhassa lattiakaivossa on kyseenalaista, sillä pinnoite ei suojaa kaivoa pitkään eden­ neeltä korroosiolta. Puhdistuksesta huolimatta vanha kaivo jatkaa pinnoitteen alla ruostumistaan, jolloin pinnoite saattaa lohkeilla irti. Näin vesi pääsee taas rakenteisiin. Yhdenkin vuotavan lattiakaivon aiheuttamiin kosteusvaurio­korjauksiin ÄLÄ RIKO KYLPYHUONETTA PUTKIREMONTIN TAKIA! saattaa kulua moninkertaisesti väärässä paikassa säästyneet rahat. Tämän riskin ovat huomanneet myös vakuutusyhtiöt, jotka voivat pitää pinnoitettua kaivoa heti jopa 25 vuotta vanhana. Vesivahingon sattuessa vahinkokorvauk­ seen voi kohdistua heti ikävähennykset. Riskinkantajana ovat siis taloyhtiö ja osakkaat. Varma ratkaisu lattiakaivon korjaamiseen Vanhat lattiakaivot voidaan korjata varmasti ja nopeasti myös ilman, että talon rakenteita joudutaan avaamaan. Suomalainen Masterpipe on kehit­ tänyt koko maailman mittaluokassa ainutlaatuisen lattiakaivo-insertin, joka asennetaan vanhan lattiakaivon sisään viemärin sukituksen yhteydessä. Näin laatoitus ja vesieristeet säilyvät ehjinä. Nyt Masterpipen uusia lattiakaivoja on testattu ja asennettu käyttöön jo MASTERMENETELMÄSSÄ käytetyn lattiakaivon ansiosta voimme ainoana maailmassa toteuttaa ja taata täydellisen 100% tiiviin viemärisaneerauksen lattiakaivosta alkaen. Kosteiden tilojen laattoja ja vesieristyksiä ei tarvitse rikkoa. Asunnossa voi asua koko viemärisaneerauksen ajan. Taloyhtiön ja asukkaan muut remontit voi toteuttaa viemäriremontista riippumatta. satoihin kohteisiin. VTT on tehnyt kaivolle myös SFS-EN 1253-2 mukaiset vir­ taamamittaukset. Uusi Masterpipen lattiakaivo on haponkestävä ja sietää pit­ kää likavesikontaktia ruostumatta. Sileän pintansa ansiosta myös kaivon puh­ distus on asukkaalle helppoa. TESTATTU JA PATENTOITU Putkisaneerausmenetelmää valitessa on paras varmistua siitä, että myös lattiakaivot tulevat varmasti korjattua. Kun taloyhtiön lattiakaivot vaihdetaan uusiin haponkestäviin Masterpipen lattiakaivoihin yhdessä viemärien sukituk­ sen kanssa, säästetään aikaa ja rahaa. Lisäksi viemärisaneerauksen suunnit­ telija sekä taloyhtiön osakkaat voivat olla varmoja siitä, etteivät latt