KITA 5/2015 - Page 50

messut OSALLISTAMALLA KOVIIN TULOKSIIN MESSUKESKUS SÄHKÖISTI ASIAKASRAJAPINNAN YHDESSÄ EXOVE DESIGNIN KANSSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVITUS:  ROBERT LÖNNQVIST Pari vuotta sitten Messukeskus päätti sähköistää toimintaansa tuntuvasti ja eMessukeskus-projekti käynnistyi lopulta syksyllä 2014. Asiointipalvelu on tarkoitus saada valmiiksi ja lanseerata keväällä 2016, kertoo palvelukehitysasiantuntija Harri Schlobohm Messukeskuksesta. ”Todennäköisesti ensimmäiset messut, joissa uusi palvelu on käytössä, on syksyn 2016 Bisnespäivät ja Habitare”, hän toteaa. Kevään 2016 tapahtumien osalta eMessukeskuksen rinnalla on käytössä vielä vanha Fairnet-palvelu. MISTÄ UUDESSA asiointipalvelussa sitten oikein on kysy­ mys? Harri Schlobohmin mukaan eMessukeskus on näytteil­ leasettajien, rakentajien ja kokousasiakkaiden kokonaisvaltai­ nen sähköinen asiointipalvelu, jossa voi ilmoittautua messuille, tehdä messuihin tai kokouksiin liittyviä tilauksia ja sekä ilmoit­ taa että saada tietoa. ”Esimerkiksi näytteilleasettajan saatavilla on useita erilai­ sia valmiita osallistumisratkaisuja, kalustepaketteja, mainos­ paikkoja ja kumppaneidemme palveluja. Palvelu ehdottaa sopivia ratkaisuja sekä muistuttaa oleellisista toimista, eli ker­ too mitä näytteilleasettajan kannattaa tehdä, jotta messuosal­ listumisesta saa kaiken hyödyn irti.” Vaivattomampi palvelu Messukeskuksessa lähdettiin kehittämään e-palvelua, koska messuille osallistumisesta ja kokouksien järjestämisestä halut­ tiin tehdä mahdollisimman vaivatonta ja houkuttelevaa. ”Haluamme myös auttaa asiakkaitamme, jotta he onnis­ tuisivat messuilla tai muissa Messukeskuksessa järjestettä­ vissä tilaisuuksissaan mahdollisimman hyvin. Oleellista pal­ velun onnistumisen kannalta on, että tarvittava tieto ja palve­ lut ovat hyvin ja helposti saatavilla oikeaan aikaan”, linjaa Schlobohm. Nykyinen systeemi on ajanut asiansa, mutta tekniikka on kehittynyt Fairnetin lanseerausajoista aimo harppauksin ja mahdollistaa nykyään huomattavasti laajempia ja käyttäjä­ ystävällisempiä toteutuksia, hän lisää. ”Uskomme, että nyt on oikea hetki päivittää sähköinen asiointi­palvelumme nykyaikaan ja samalla varmistaa, että asiakas­palveluprosessimme on kunnossa.” Yhden luukun periaatteella Messukeskuksen henkilökunta ja palvelun käyttäjät ovat olleet tiiviisti luomassa uutta palvelua. Parhaan mahdollisen loppu­ 48 kita  5/ 2015