KITA 5/2015 - Page 45

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan KERROSTALOJEN VIEMÄRIT SUKITETTIIN SIMONKALLIOSSA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Vantaan Simonkalliossa korjattiin kiinteistön valurautaiset viemäriputket sukitusmenetelmällä keväällä 2015. Korjattavien putkien sisään syötettiin paineilman avulla sukka, joka oli kyllästetty epoksihartsilla. Kun sukka kovettui, se kiinnittyi tasaisesti viemäriputkien sisäpintaan. VANTAALLA SIJAITSEVASSA As.Oy Simonkalliossa on kolme erillistä 7-kerroksista yksiportaista asuintaloa, jotka rakennettiin vuonna 1970. Asuinhuoneistoja on yhteensä 90. Putkistosaneeraushanke Simonkalliossa lähti käyntiin vuoden­ vaihteessa 2014–2015. Kiinteistössä tehdyn putkien kuntotutkimuksen perusteella taloyhtiö päätyi aloittamaan linjasaneerauksen välittömästi. sukittamalla. ”Saneerausmenetelmän valinta on tehtävä tilan­ nekohtaisesti ja järkiperustein”, Leini korostaa. ”Jos remontin aikana korjataan talon kaikki kylpyhuoneet, Viemäriputkissa ei ollut havaittu vuotoja, mutta käyttövesiput­ sukitus ei välttämättä ole paras ratkaisu. Muussa tapauksessa kissa niitä oli ollut. Osakkaat päätyivät valitsemaan korjaus­ sukitus voi olla toimiva vaihtoehto, jonka avulla viemärit saa­ menetelmäksi viemäriputkien sukituksen. Samaan aikaan kiin­ daan kuntoon pitkäksi aikaa eteenpäin.” teistössä aloitettiin myös käyttövesiputkien ja sähköverkon peruskorjaus. ”Muun talotekniikan saneeraus jatkuu vielä osassa kiin­ Isännöintipalvelu Leini Oy:n kohteissa on keväällä 2015 tehty kolme muutakin kerrostalojen linjasaneerausta. Näistä kohteista As.Oy Simonkallio oli ainoa, jossa talon sisäpuoli­ teistöä vuoden loppuun”, kertoo isännöitsijä Jorma Leini Isän­ sia viemäreitä kunnostettiin sukittamalla. ”Suomessa sukitus ei nöintipalvelu Leini Oy:stä. ole vielä kovin yleisesti käytetty saneerausmenetelmä”, perus­ telee Leini. Häiriöt asukkaille pyrittiin minimoimaan ”Menetelmän valinnassa on otettava huomioon myös put­ Peruskorjauksen yhteydessä korjattiin vain puolet asuntojen kiston kuntotutkimus. Toisinaan putket ovat jo niin huonossa kylpyhuoneista. ”Tällaisessa tilanteessa viemäriputkien suki­ kunnossa, että remonttia ei voida tehdä sukittamalla.” tus oli hyvä vaihtoehto, joka merkittävästi pienensi remontista asukkaille aiheutunutta häiriötä”, arvioi Leini. Yhtä iäkästä Remontti onnistuu rakenteita rikkomatta pariskuntaa lukuun ottamatta osakkaat asuivat remontin aika­ Picote Oy kunnostaa Suomessa vuosittain noin 40 suuren ker­ nakin asunnoissaan. Kunkin asunnon viemäriputkityöt kestivät rostalon putkistot sukittamalla. ”Lisäksi pienempiä sukitus­ noin kymmenen päivää. korjauksia tehdään noin 300 kohteessa joka vuosi”, arvioi ”Sukitus tehtiin pystylinja kerrallaan. Asukkaiden viemä­ rit olivat suunnilleen viikon ajan poissa käytöstä, mutta suki­ tusurakoitsijana toiminut Picote Oy toi paikalle väliaikaiset tuotantojohtaja Heikki Jyrämä Picote Oy:stä. ”Sukitettu putki vastaa uutta muoviputkea”, Jyrämä rinnastaa. Kiinteistöissä Picoten asentajat videokuvaavat putkiston kuivakäymälät. Myös taloyhtiön saunan pesutila oli käytettä­ sekä ennen sukitusta että sen jälkeen. ”VTT:n myöntämä ser­ vissä.” tifikaatti takaa sukitetulle putkelle yli 30 vuoden käyttöiän. ”Talon pohjaviemärin sukituksen ajaksi järjestettiin viemä­ rilinjan ohipumppaus, ja silloin huoneistojen viemärit toimivat normaaliin tapaan.” Kokeellisesti on kuitenkin todettu, että sukitusmenetelmällä kor­ jattu putki kestää noin 50 vuotta.” Viemäriputkien lisäksi sukitusmenetelmällä voidaan sanee­ rata esimerkiksi ilmanvaihtohormeja. Menetelmä valittava tilanteen mukaan ”Asuntojen pohja-, pysty- ja vaakaviemärien remontit voi­ Leini kertoo sukituksen Simonkalliossa onnistuneen hyvin. daan tehdä sukittamalla rakenteita rikkomatta. Kodit säilyvät Asukkaat olivat tyytyväisiä viemärisaneerauksen toteutukseen siisteinä ja asuttavina”, Jyrämä tähdentää. n 5/ 2015  kita 43