KITA 5/2015 - Page 36

menee silloin perille. Yritämme vaikuttaa tunteisiin ja sitä kautta asenteisiin sekä turvallisuusajatteluun”, Kritz kertoo. Millaisia tunteita tilanteet ihmisissä herättävät? ”Usein monet kuuntelevat järkyttyneenä. He eivät ole ehkä tulleet ajatelleeksi, että näin voisi tapahtua omalle kohdalle.” Tilanteet aiheuttavat usein myös keskustelua koulutukseen osallistujien kesken. Joillakin on jopa omakohtaisia kokemuksia. Esimerkiksi työkaverille on saattanut tapahtua jokin samankaltainen onnettomuus, jota käytetään esimerkkinä Turvapuistossa. ”Keskustelu on todella hyvä asia. Sillä tavalla osallistujat saadaan aktivoitua”, Rosa Kritz sanoo. Keskustelu on olennainen osa pari tuntia kestävää kierrosta. Osallistujat tekevät havaintoja tilanteissa tapahtuvista turvallisuuspuutteista, ja heiltä kysellään miten tilanne olisi voitu estää. Puistossa on 100 erilaista rastia, jotka käsittelevät muun muassa ahtaassa, sortumavaarallisessa ja suljetussa paikassa työskentelyä, kone- ja laiteturvallisuutta, korkealla työskentelyä, ergonomiaa, sähköturvallisuutta, sekä montaa muuta eri rakennusalan työturvallisuuteen vaikuttavaa teemaa. Kierroksen aikana ei ole tarkoitus käydä kaikkia rasteja läpi, vaan koulutuksessa painotetaan asioita, joista on hyötyä osallistujien toimialalla. ”Rata on todella monipuolinen. Siellä 34 kita  5/ 2015