KITA 5/2015 - Page 24

KUVA: FLAAMING OY ” Rahanarvoiset jätteet toki hyödynnetään aina. Energiajätteiden erillinen keräys päättymässä uusittuun biojätteen käsittelylaitokseen Ämmässuolle Espoo- Vantaan jätevoimalaitoksen valmistuminen yksinkertaistaa seen. Myös esimerkiksi Lahdessa ja Kouvolassa toimii biokaa- jätteiden lajittelua pääkaupunkiseudulla. sulaitoksia. Alueen kuntien jätehuoltoasioita koordinoiva yhteistyöelin Käsittelyssä biojäte mädätetään biokaasuksi, joka on HSY on kerännyt niin sanottua erillistä energiajätettä lähes uusiutuvaa energiaa. Siitä tuotetaan sähköä ja lämpöä. Jäl- kymmenen vuotta, mutta nyt se loppuu kokonaan. jelle jäävä mädäte päätyy kompostointiin, jolloin siitä saa- Viimeiset energiajätteet kerätään HSY:n toiminta-alueella maaliskuussa 2016. Jatkossa kiinteistöissä syntyvät energiajätteet – kuten kertakäyttöastiat ja paperinkeräykseen soveltumattomat paperit – voidaan lajitella sekajätteen joukkoon. HSY:n jätehuollon käyttöpäällikkö Jukka Salmela muistuttaa, että energiajakeiden erilliskeräys pääkaupunkiseu- daan talteen arvokkaita ravinteita sekä humusta. ”Olemme äskettäin saaneet käyttöön uuden biokaasulaitoksen”, Salmela mainitsee. ”Niinpä olemmekin kampanjoineet sen puolesta, että taloyhtiöissä lajiteltaisiin biojätettä entistä tehokkaammin. Bio­ jätteen ei pitäisi päätyä sekajätteen mukana poltettavaksi.” dun kiinteist