KITA 5/2015 - Page 23

Jätehuoltoalalla tapahtuu nykyisin nopeita muutoksia. Yhä useampia jätelajeja kerätään erikseen hyötykäyttöön ja yhä harvemmat päätyvät haudattaviksi kaatopaikkojen uumeniin. Kiinteistöjen jätehuollossa tarvitaan toimivia ja järkeviä ratkaisuja, mutta niiden toteutus vaatii vankkaa tietopohjaa. Kierrätys voi säästää rahaa – tai teettää asukkailla paljon ilmaista työtä. EUROOPAN UNIONIN jätehuoltodirektiivit vaikuttavat Suo- meen monin tavoin. Muun muassa kaatopaikkajätteiden määrää pyritään vähentämään. Pääkaupunkiseudun yhdyskuntajätettä energiaksi polttava jätevoimalaitos otettiinkin käyttöön Vantaan Långmossenissa vuonna 2014. Uuden laitoksen polttoaineeksi tuodaan joka arkipäivä 1400 tonnia Uudeltamaalta kerättyä syntypaikkalajiteltua sekajätettä. Poltettavasta jätteestä on siis poistettu ne mate­ riaalit, joita voidaan hyödyntää paremmin kierrättämällä kuin energiaksi polttamalla. 5/ 2015  kita 21