KITA 5/2015 - Page 18

MARTTI KEMPPI OY ' ' ' luiden osalta, jotka kohdistuvat yksittäisiin talouksiin eivätkä näin ollen saa aiheuttaa lisäkustannuksia lisäarvopalveluita käyttämättömille talouksille. Lisärahoitus voidaan hoitaa las- Martti Kemppi TV ANTENNITÖITÄ VUODESTA 1959 ! kuttamalla asukkaita tapauskohtaisesti käytettyjen palveluiden mukaan.” Vehnätie 46 04410 JÄRVENPÄÄ kotisivu www.kemppi.tv p.0400-412238 s-posti: martti@kemppi.org Ollikainen uskoo, että esimerkiksi ikääntyneille ihmisille voitaisiin luoda erillinen tarveharkintainen palvelusetelijärjestelmä, mikäli palveluiden käytöllä voitaisiin selkeästi edistää ikääntyneiden ihmisten kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä osittain tuettuna. talouksista oli saanut tarvitsemansa palvelun heti 1–2 kahden päivän sisällä palvelutarpeen ilmennettyä.” Ollikainen arveleekin, että lisäarvoa talonmies-mallin käyt- Presenssiä pihapiiriin! Suomen Huoltopäivystyksen Sami Vepsäläinen on pitkän lin- töönotolla ei luultavasti saataisi näiden palveluiden osalta, jan kouluttaja, joka tuntee kiinteistöhuollon kentän ja sen kipu- vaan talonmies-mallin tarve tulee tuotetuista lisäarvopalve- pisteet hyvin. Hänen mukaansa ongelmia aiheuttaa etenkin luista. se, että kiinteistöhuolto ei ole henkilökohtaista samalla tavalla kuin se oli talkkarien kultakaudella. Koska kiinteistöhuoltoyri- Mitä maksaa? tyksillä on asiakkaina useita taloyhtiöitä ja vastuullaan useita Uudenlaiseen talonmies-konseptiin siirtyminen arveluttaa kiinteistöjä, palveluaika per kiinteistö jää lyhyeksi. monia hintalapun – sen todellisen tai kuvitellun – takia. Olli- ”Kun huoltomiestä ei kohdata, syntyy herkästi mielikuva, kaisen mukaan talonmiestoiminta ei kuitenkaan välttämättä että kukaan ei hoida näitä asioita.” Vepsäläinen puhuu myös lisää taloyhtiön kuluja suuremmille taloyhtiöille, sillä taloyhtiöt ”sosiaalisen huoltotyön” puutteesta – entisajan talonmiehen maksavat tällä hetkelläkin ylläpidosta kiinteistöhuoltoyrityksille.   kanssa saattoi vaihtaa sanan tai kaksi ja kuulla missä men- ”Kuitenkin tarvitaan jokin tapa lisärahoittaa talonmiestoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat kulut niiden lisäarvopalve- KUVA: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI 16 kita  5/ 2015 nään, mutta nykypäivän huoltomieheen ei samalla tavalla törmätä jokapäiväisissä ympyröissä.