KITA 5/2015 - Page 17

TALOYHTIÖ JA KIINTEISTÖ­HUOLTO­ YHTIÖ EIVÄT AINA LÖYDÄ YHTEISTÄ SÄVELTÄ – ONKO KENTÄLLÄ SIIS SAUMAA TALONMIEHEN PALUULLE? Kun rappukäytävän valo pätkii tai ruoho on leikkaamatta, taloyhtiössä herkästi kirotaan kiinteistöhuoltofirmaa – ja haikaillaan ”vanhan ajan” talonmiehen perään. Mutta kuinka realistista on kaivaa talkkarit jälleen naftaliinista? TÄTÄ ASIAA SELVITTI Suomen ympäristöopisto SYKLI, joka toteutti talonmies-tarveselvityksen Lappeenranta-Imatra ‑talousalueilla kevään ja alkukesän 2015 aikana. Mikael Ollikainen SYKLI Oy:stä taustoittaa, että tarveselvitys tukee alueellista strategiaa asukkaiden itsenäisen selviytymisen ja omatoimisuuden vahvistamiseksi. Ollikaisen mukaan väen vanheneminen tuo haasteita elämiseen ja asumiseen: Suomessa oli vuoden 2013 lopussa yli TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN miljoona 65 vuotta täyttänyttä henkilöä ja väestön harmaantumiselle ei loppua näy. Ikääntyvien henkilöiden itsenäisen sel- KUVAT: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI / viytymisen tueksi tarvitaan uudenlaisia palveluita, joista yksi SEPPO LAAKSO voisi olla perinteisen, asuintalokohtaisen talonmiehen ”uudelleenlanseeraus”. ”Talonmies eli kiinteistönhoitaja olisi rakennuksen ylläpidosta vastaava henkilö, joka voisi tarpeen mukaan hoitaa myös muita ikääntyvien kansalaisten itsenäistä selviytymistä edesauttavia tehtäviä, kuten pieniä korjaus- ja asennustöitä sekä apteekki- ja kauppakäyntejä”, Ollikainen kaavailee. Tarvetta talkkarille… SYKLIn asukaskyselyn ja työpajan tulosten perusteella tällaiselle talonmiehelle olisi kysyntää. Talonmiehen tehtävät tulisivat jakautumaan perusylläpito- ja säätötehtäviin sekä muihin lisäarvoa tuottaviin tehtäviin, Ollikainen toteaa. ”Perustehtävien ohella talonmies voisi toimia taloyhtiön ikääntyneiden asukkaiden apuna ja tukena turvaamassa omatoimista asumista”, Ollikainen kertoo. Ollikaisen mukaan talonmies-ajatukseen suhtautuvat sel­ keästi positiivisimmin ne taloudet, jotka ovat joskus asuneet kiinteistössä, jossa on ollut oma talonmiehensä. Näissä talouksissa tiedetään järjestelyn mahdollistamat hyvät puolet ja se, mitä toiminta on käytännössä. …vai nykytilaan tyytyväisiä? Mutta kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä ihmiset ovat tämänhetkisiin kiinteistönhuoltopalveluihin ja niiden saatavuuteen? – SYKLIn mukaan väki on itse asiassa varsin tyytyväistä tällä hetkellä: esimerkiksi taloyhtiön yleisten tilojen siisteyteen oli tyytyväisiä 78 % ja piha-alueiden talvikunnossapitoon oli tyytyväisiä 75 % kaikista vastanneista talouksista. ”Myös tyytyväisyys huoltopalveluihin ja niiden saat