KITA 5/2015 - Page 16

TALKKARI 2.0 ” Tyytyväisyys huoltopalveluihin ja niiden saatavuuteen oli yleisesti ottaen korkealla tasolla. 14 kita  5/ 2015