KITA 5/2015 - Page 14

”Kun Taloyhtio.Info aloitti toimintansa vuonna 2003, isän- vastaamaan tähän haasteeseen: järjestelmän avulla isännöit- nöitsijätoimistoilla oli korkeintaan nettisivut, ei muuta. Ero sijä voi helposti tiedottaa asukkaille useita kanavia pitkin, jol- tähän päivään on huikea”, Saarelainen toteaa ja lisää, että loin viesti varmasti tavoittaa asukkaan. Taloyhtio.Info-palvelukanavaa käyttää lähes 5 000 taloyhtiötä Suomessa. Taloyhtio.Infon uusin versio julkistettiin syyskuisilla Isännöintipäivillä Turussa. Taloyhtio.Info tuo isännöitsijälle huomattavaa ajansääs- ”Lisäksi kaikki tiedotteet arkistoituvat Taloinfo.comiin, mistä niitä voi tarvittaessa selata niin isännöitsijä kuin osakaskin.” Toinen keskeinen tekijä on helppo dokumenttien jako: esimerkiksi suuret dokumentit kuten tilinpäätökset ja järjestys- töä vahvan henkilökohtaisen tuen sekä palvelukanavaan liitty- säännöt saadaan kätevästi siirrettyä Taloinfo.comiin, jolloin ne vien oheispalvelujen ja sisällön ansiosta. Järjestelmän käyttö – löytyvät yhdestä paikasta aina tarvittaessa. ja käyttöönotto – on isännöitsijätoimistolle ja sitä kautta talo­ yhtiöille nopeaa ja vaivatonta, Saarelainen toteaa. ”Taloinfo.com kasvattaa taloyhtiön arvoa, kun sinne saadaan kerättyä kaikki tärkeät dokumentit ajan saatossa. C M Y Uudelle asunnon ostajallekin on mukava, kun hän näkee hel- CM saadaan tuotua yhteen palvelukanavaan keskitetysti yhden kir- posti taloyhtiön dokumentit ja yhteyshenkilöt yhdestä paik- MY jautumisen taakse. Kukin isännöitsijä pystyy räätälöimään pal- kaa”, Niskanen toteaa. ”Esimerkiksi pelastussuunnitelmat ja tiedot kulutuksesta velusta itselleen parhaiten sopivan ympäristön.” Palveluliiketoimintaa, kiitos! Konvergenssi kiihtyy Taloinfo.com on perustettu vuonna 2012. Palvelu tavoittaa Saarelaisen mukaan vuonna 2012 koettiin ”huikea hyppäys” kymmeniä tuhansia asukkaita yli sadoissa taloyhtiössä – kuu- e-asioinnissa ja isännöitsijätoimistot selvästi ottivat asiakseen kaudessa Taloinfo.comista lähtee yli 20 000 tekstiviestiä, yli panostaa tähän puoleen. Silti hän katsoo, että kasvua on 6  000 kirjettä ja 40 000 sähköpostiviestiä. Niskasen mukaan tulossa lisää – ja rajusti: markkinassa on kolmessa vuodessa tapahtunut paljon: esimer- ”Jos ajatellaan laajemmin, on selvää että esineiden Internet (Internet of Things) tulee muuttamaan pelin täysin. Pelkästä asukasviestinnästä teknologia ja sovellukset siirtyvät itse asumiseen ja kohti kokonaisuuksien hallintaa.” Toistaiseksi monella taholla on vielä ”kivi kengässä” uudistusten suhteen. Saarelainen katsoo, että isännöitsijätoimistojen valmiuksissa omaksua uutta teknologiaa ei sinänsä ole mitään kiksi rakennuspuolella ala kehittyy palveluliiketoiminnaksi huimaa vauhtia. tiedottamisen kehittämisen osaksi strategiaa, ovat tulevaisuudessa valmiimpia muutokseen ja toimivat edelläkävijöinä.” Niskanen arvioi, että suurin ongelma isännöintipuolella on saattaa jäädä ohueksi: jakaan tehdä yhtään enempää tiedottamista taloyhtiöön päin kuin mitä on pakko. ”Tietysti on myös taloyhtiöitä, jotka eivät tarvitse tai halua että kontrasti taloyhtiöiden asukkaisiin voi olla huomattava, enempää tiedottamista ja varmasti tiedottamisen tarve selviää kun diginatiiveja löytyy jo joka rapusta. Tasapainoilua tarvi- asukkaita kuuntelemalla.” taan, kun osa porukasta haluaa kaiken sähköisessä muodossa ja osa puhtaasti paperisena. Siht Hels Lisä Niin ”Isännöitsijäpuolella muutosta varmasti tapahtuu, mutta se se, että isännöitsijöillä ei ole aina aikaa eikä välttämättä halu- perehtyä näihin asioihin”, Saarelainen toteaa ja huomauttaa, K Liik mer Hels Porv Van Hae Lisä Mari näyttää vievän aikaa. Sellaiset toimistot, jotka ovat ottaneet vikaa, mutta hyvästä asenteesta huolimatta asiantuntemus ”Isännöitsijöillä on usein liian kiire, jotta voisi kunnolla CY CMY Joht Isän asu isän Hels Hae Lisä Kari Tiedottaminen on Niskasen mielestä ensisijaisesti isännöitsijän tehtävä, koska hän tietää parhaiten, mitä taloyhtiössä Varsinkin vanhempi polvi saattaa vierastaa e-ratkaisuja, tapahtuu. Kysymys siitä, halutaanko viestintään panostaa – ja mutta tässäkään kohtaa ei pidä yleistää liikaa: Saarelainen kuinka paljon – pitää viedä taloyhtiöiden hallitusten päätettä- kertoo 80-vuotiaasta herrasmiehestä, joka empi taitojen riittä- väksi. vyyttä, mutta hyppäsi lopulta Taloyhtio.Infon käyttäjäksi puolison tuella. ”Monikanavaisuus tuo haasteita, mutta ideana on se, että jokainen saa infon haluamassaan muodossa.” Aitoja kohtaamisia Sähköinen viestintä ei kuitenkaan saa muuttua synonyymiksi kasvottomuudelle. Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen huomauttaa, että ministeriön verkkokeskustelussa oltiin huolissaan Kun viesti ei tavoita siitä, että ihmiset eivät aina kohtaa parhaalla mahdollisella Myös Taloinfo.comin toi Z]\ڛ