KITA 5/2015 - Page 57

KIKKA-KATTOTURVATUOTTEET KIKKA-KATTOTURVALLISUUSTUOTTEET OVAT laadukas ja turvallinen valinta. Materiaalina kattoturvatuotteissa on anodisoitu alumiini, joka ei ruostu, joten sinun ei tarvitse pelätä tikkaiden ym. ruostumisesta johtuvaa haperoitumista. Kattoturvatuotteilla on ruostumattomuustakuu. KIKKA-kattoturvallisuustuotteet ovat tukevat ja todella kestävät. Keveyden ansiosta ne eivät myöskään rasita katon tai seinän rakenteita. Lapetikkaat helpottavat katolla liikkumista. Kattosiltaa käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena. Kattosilta helpottaa kulkua katolla. Alumiininen KIKKA-kattosilta on erittäin turvallinen, koska askelmat on karhennettua alumiinia, joten se ei ole liukas. Lumiesteet estävät lumen ja jään katolta putoamisen. Lisäksi lumieste suojaa katolla sijaitsevia rakenteita, kuten rännejä. LAPETIKKAAT JA KULKUSILLAT OVAT CE-MERKITTYJÄ! Lisätietoja: www.koskenmetalli.net TARKASTUKSELLA VARMISTETAAN VESIKATON KUNTO TALVEKSI! TALVEN TULOA odotellessa jokaisessa talo- ja kiinteistöyh­ tiössä olisi hyvä kiinnittää huomio vesikatolle ja varmistaa katon moitteeton kunto. Riittävän ajoissa tehty vesikaton tar­ kastus mahdollistaa havaittujen ongelmien korjauksen vielä ennen ensimmäisiä lumimyrskyjä. Kattotutka Oy:n tarjoamat vesikaton tarkastukset ovat tar­ kastuksiin erikoistuneiden kuntotarkastajien suorittamia toimen­ piteitä, joiden perusteella saatuihin tietoihin nojautuen tilaa­ jalle toimitetaan tarkastusraportti. Raportissa esitetään havai­ tut vauriot, riskit, puutteet, virheet ja korjaustarpeet sekä kuvaettä tekstimuodossa. Monesti niin haasteellisten tasakattojen tarkastukseen Kat­ totutka tarjoaa nyt myös yksinoikeudella Suomessa täysin perustuu ns. EID-menetelmään (Electric Impuls Detection), jossa uudenlaista, SLD-laatutarkastus nimistä sähköistä tiiviystar­ voidaan todentaa sähköisen potentioeron mittaamisella jopa kastusta. Tämä Euroopassa laajasti käytössä oleva tarkastus hyvin pienet epäjatkuvuuskohdat vesikaton tiiviydessä. Vesikaton luotettavan kumppanin kautta hoituvat havaittu­ jen puutteiden korjaukset nopeasti ja luotettavasti. Kiinteistön­ omistajan on hyvä muistaa myös katon syyshuollon teettämi­ nen, jolloin mm. sadevesijärjestelmien toiminta on varmistettu kevään sulamisvesien varalle. Pyydä tarjous vesikaton tarkastuksesta! n Lisätietoja: www.kattotutka.fi 5/ 2015  kita 55