KITA 5/2015 - Page 54

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan KOSKISELTA JA CONSTILTA LISÄKERROS HYVINKÄÄLLE KUVA: TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Pula pienemmistä vuokra-asunnoista sai Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n saneeraamaan vanhan kerrostalonsa: Hakapaavoon rakennetaan muun peruskorjauksen yhteydessä kokonaan uusi lisäkerros, johon tulee 14 uutta asuntoa. Uudistettu Hakapaavo tarjoaa pienempiä koteja linen ilmanvaihto lämmöntalteenottojärjestelmällä, joka ottaa Ohrakatu 7:n Hakapaavo on vanha kuusikerroksinen betoni­ lämpöä talteen yli 80-prosenttisesti, mikä nostaa rakennuksen kerrostalo, jonka päälle rakennetaan puuelementeistä lisäker­ energiatehokkuuden aivan uudelle tasolle. IV-kanavien kuljetta­ ros kohteen muun peruskorjauksen yhteydessä. Koskisen toi­ miselle löytyi hyvä ratkaisu arkkitehtitoimisto Tengbom ­Eriksson mittaa lisäkerroksen puuelementit, ja Consti toimii kohteessa Arkkitehdit Oy:n ja Koskisen Oy:n kanssa”, Mäkelä kertoo. ST-urakoitsijana. ”Puuelementtitoimitukset alkoivat elokuun lopussa, ja lisä­ kerros on valmis vuoden 2015 loppuun mennessä”, kertoo projektimyyntipäällikkö Vesa Saarelainen Koskisen Oy:stä. Pienempien vuokra-asuntojen tarve on Hyvinkäällä kas­ ”Lisäkerroksen energiatehokkuus on aina oltava yhtä hyvällä tasolla kuin uudisrakennuksissa”, Saarelainen ­muistuttaa. Julkisivusaneerauksen yhteydessä voidaan parantaa myös koko rakennuksen energiatehokkuutta TES-julkisivuelementeillä, joilla talon ulkovaippa eristetään ja ulkonäkö uudistetaan. vanut, ja yksi Hakapaavon peruskorjauksen tavoitteista oli lisätä pienten asuntojen määrää: ”Kohteen urakkakilpailuvai­ Lisäkerrokset korjausrakentamisen kuuma heessa rakennusurakoitsijat kilpailivat lähtösuunnitelmien jalos­ peruna tamis- ja kehittämisideoillaan tavoitteenaan tuottaa hinnan Puisen lisäkerroksen rakentaminen vanhoihin betonikerros­ lisäksi mahdollisimman paljon muutakin lisäarvoa. Lisäkerrok­ taloihin on Saarelaisen mukaan herättänyt viime aikoina val­ sella saatiin Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:lle toteutetuksi sen tavasti kiinnostusta. Lisäkerrokset hyödyttävät sekä taloyhtiöitä kovasti tarvitsemia pieniä vuokra-asuntoja. Nyt lisäkerrokseen että kaupunkeja. tulee kustannustehokkaasti peräti 14 vuokrattavaa uutta pien­ ”Lisäkerros nostaa taloyhtiön arvoa ja pienentää toisen asuntoa muun peruskorjauksen, linjasaneerauksen, hissien ja remonttihankkeen kuluja”, Saarelainen kertoo. Lisäkerros kannat­ vesikaton uusimisen yhteydessä”, kertoo Consti Julkisivut Oy:n taa yleensä toteuttaa yhtä aikaa toisen suuremman remonttihank­ Asuntokorjausyksikön projektipäällikkö Irmeli Mäkelä. keen kanssa, niin kokonaiskustannukset jäävät ­pienemmiksi. Saarelainen muistuttaa, että kahden lisäkerroksen raken­ Koskisen ja Constin kumppanuus saa jatkoa taminen on yleensä vieläkin kustannustehokkaampaa. ”Mikäli Koskisen ja Consti ovat aikaisemminkin toimineet samantyyp­ kaavan ja rakennuksen kapasiteetti sen mahdollistavat, niin pisessä lisäkerrosrakentamisen kohteessa yhteistyökumppa­ tätä mahdollisuutta kannattaa miettiä. Yhdellä remontilla ker­ neina. Edellinen yhteistyön tulos valmistui Helsinkiin tammi­ rostaloon saadaan tuplamäärä uusia asuntoja”, Saarelainen kuussa 2015 osoitteeseen Rakuunantie 1. Rakuunantielle saa­ kannustaa. n tiin lisäkerroksen myötä uusia valoisia huoneistoja, joissa on suuret parvekkeet. Hyvinkään Hakapaavo on kohteena erit­ Lisätietoja: täin samantyyppinen Rakuunantien lisäkerroksen kanssa. Vesa Saarelainen, Koskisen taloteollisuus, ”Peruskorjauksen yhteydessä uusimme Hakapaavon talo­ tekniikan täysin. Rakennukseen toteutetaan keskitetty koneel­ 52 kita  5/ 2015 projektimyyntipäällikkö, vesa.saarelainen@koskisen.com Puurakentamisen tietopalvelu: www.puuinfo.fi