KITA 5/2015 - Page 43

KORJAA KAIKEN Myös Paavolainen katsoo, että turvallisuuskulttuurin luomi­ syttyykin noin 3 000 kodissa joka vuosi. Pasin mukaan talo­ yhtiöillä on kuitenkin ”erinomaiset mahdollisuudet” vaikuttaa onnettomuuksien ehkäisyyn. Yksi keino on pitää pelastussuunnitelma ajan tasalla, mutta pelkkä pelastussuunnitelma ei riitä, vaan myös turvallisuuskoulutusta tarvitaan. Pelas­ tusliitot ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) usuttavat taloyhtiöitä ottamaan paik­ kansa turvallisuuden aktiivisina tekijöinä ja sen ja vaalimisen eteen on tehtävä pitkäjänteistä työtä. ”Tietoisuuden tasoa pitää koko ajan ” Tulipalo on isännöitsijän nostaa ja turvallisuuskulttuuriin kuuluvat asiat tulee onnistuneesti jalkauttaa talo­ yhtiöissä”, hän toteaa ja lisää, että varau­ kirjoissa se suurin ja tuminen arjessa on se, mitä tarvitaan, ei ilmeisin uhka. niinkään uhkakuvien maalailu. kouluttamaan hallituksensa ja turvallisuustii­ Sanoista tekoihin minsä jäsenet. Paavolaisella on nykyisellään runsaat parikymmentä talo­ ”Jokaisella on velvollisuus tunnistaa vaarat, sillä vain tun­ yhtiötä, joiden isännöitsijänä hän toimii. Viime aikoina on tehty nistettuja riskejä on mahdollista välttää. Omatoimisen varau­ rajusti töitä, jotta taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat on saatu tumisen koulutus auttaa tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia ajan tasalle. turvallisuusriskejä ja ehkäisemään niitä”, Pasi summaa. ”Se työ alkaa olla tehty. Seuraava vaihe on pelastussuunni­ telmien jalkautus niin, että asiat tulevat kaikkien tietoon.” Turvallisuus on tehtävä Sinänsä turvallisuusasioihin ei liity suurta mystiikkaa. Paa­ Isännöitsijä Juhani Paavolainen Oy Estlander & Co Ab:sta tie­ volainen kiteyttää, että välillä onnettomuuksia sattuu – mutta tää taloyhtiöiden turvallisuuden miinat varsin hyvin. Viime suunnitelmallisuudella asioihin voidaan vaikuttaa. Tulipalo on joulukuussa Paavolainen pokkasi vuoden 2014 Turvallinen isännöitsijän kirjoissa se suurin ja ilmeisin uhka: ”Tähän liittyen ­Kiinteistö -tunnustuksen kollega Tom Westerlundin rinnalla. Hai esimerkiksi talon kulkuväylät on pidettävä esteettöminä.” Ry:n ja Safetum Oy:n jakama Turvallinen Kiinteistö -tunnustus Talvi tuo omat turvallisuushaasteensa: katolta voi tippua on osoitus vastuullisesta toiminnasta kiinteistöjen käyttäjien tur­ jäätä tai lunta niskaan ja kulkutiet on hiekoitettava. ”Jonkin ver­ vallisuuden puolesta. ran esiintyy myös ilkivaltaa.” n 5/ 2015  kita 41