KITA 5/2015 - Page 38

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan KIINTEISTÖ JA OLOSUHTEET KUNTOON SUUNNITELMALLISELLA YLLÄPIDOLLA Sekä asuin- että liikekiinteistöt ovat arvokasta omaisuutta, joten ne kannattaa huoltaa ammattitaitoisesti ja säännöllisesti. Mitä enemmän rakennuksiin sijoitetaan tekniikkaa, sitä enemmän huoltoa ne vaativat toimiakseen suunnitellulla tavalla. CONSTI YHTIÖT on Suomen johtava korjausrakentamiseen keskittynyt yritys. Viime vuosina Constissa on Uudellamaalla ja Pirkanmaalla panostettu entistä enemmän myös huoltoliiketoimintaan. ”Tarjoamme sekä taloteknisiä että rakennusteknisiä huoltoja korjauspalveluja”, kertoo Constin huoltopalvelun liiketoimintajohtaja Hannu Kimiläinen. Nykyaikaisissa toimisto- ja liikekiinteistöissä on paljon talo- ”Kiinteistöissä tarvittaisiin enemmän ennaltaehkäisevää huoltoa”, liiketoimintajohtaja Hannu Kimiläinen muistuttaa. tekniikkaa, kuten lämmöntalteenotto ja jäähdytys sekä raken- neistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden huollot ja suodatinvaih- nusautomaatio. dot. Kaikki asukkaat eivät varmasti edes tiedä, mitkä työt ovat ”Yritykset osaavat tänä päivänä vaatia hyviä työskentelyolosuhteita ja energiatehokkuutta, jotka edellyttävät nykyaikaista ja toimivaa rakennusautomaatiota, joka yhdistää eri talotekniset järjestelmät kokonaisuudeksi”, Kimiläinen pohtii. Myös asuinkiinteistöjen vaatimustaso olosuhteiden ja energiatehokkuuden osalta kasvaa vuosi vuodelta. heidän vastuullaan saati että osaisivat ne itse tehdä”, Kimiläinen huomauttaa. Kiinteistöt kuitenkin tarvitsevat sää