KITA 5/2015 - Page 30

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan Hakalankatu 11:n rivitalo Salossa siirtyi hybridilämmitykseen loppuvuodesta 2013. ÖLJYLÄMMITTEINEN RIVITALOYHTIÖ SIIRTYI HYBRIDILÄMMITYKSEEN SALOSSA TEKSTI JA KUVAT: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Usein energiaa ja rahaakin säästyy, jos talon olemassa olevaa lämmitysjärjestelmää täydennetään vaikkapa uusiutuvaan energiaan pohjautuvalla lämmitysmuodolla. Esimerkiksi Salossa on todettu, että rivitalon öljylämmityksen rinnalle asennetut lämpöpumput voivat maksaa itsensä takaisin jo viidessä vuodessa. RIVITALOYHTIÖN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ uudistettiin ”Ilma-vesilämpöpumput asennettiin Salossa Hakalankatu Salon Hakalankadulla pari vuotta sitten. Kolmen rivitalon yhtiö 11–15:n rivitalokiinteistöön joulukuussa 2013”, kertoo projek- rakennettiin 1970-luvulla. Taloissa on yhteensä 18 asuinhuo- tista vastannut Huolto Järvi Oy:n myyntineuvottelija Rauno Ant- neistoa. Entuudestaan kiinteistössä oli 100 kW:n öljykattila, tila. jolla oli ikää noin 20 vuotta. Kattila oli vielä varsin hyvässä ”Kiinteistöön haluttiin kuitenkin hybridilämmitys, jotta saa- kunnossa. Se vain kulutti kohtalaisen paljon öljyä lämmityk- taisiin säästettyä energiaa ja lämmityskustannuksia – talo­ seen, joten lämmitysjärjestelmän täydentäminen tuli ajankoh- yhtiöissä haetaan aina säästöjä”, toteaa Anttila. taiseksi. Kiinteistöön suunniteltiin hybridilämmitys, jossa kolme ilma- Merkittäviä energiansäästöjä vesilämpöpumppua toimii nyt yhdessä öljykattilan kanssa. Rat- Rauno Anttila muistuttaa, että esimerkiksi lämpöpumppu- kaisu kehiteltiin yhteistyössä taloyhtiön isännöitsijän Jouko jen asentaminen öljylämmityskattilan rinnalle voi parhaissa Salmen sekä lämmitysratkaisuja tarjoavan salolaisyrityksen tapauk­sissa säästää energiaa jopa kymmeniä prosentteja. Huolto Järvi Oy:n kanssa. ”Hakalankadun rivitaloyhtiön tapauksessa lämmitykseen kului Öljykattila lämmittää kiinteistöä kovilla pakkasilla ja kuu- aikaisemmin 22 000 litraa öljyä vuosittain. Pumppuasennus- mentaa lisäksi lämpimän käyttöveden. Kolme 20 kW:n (kilo- ten jälkeen lämmitysöljyä kului 21 kuukauden aikana vain watin) lämpöpumppua huolehtivat lämmityksestä muina 500 litraa”, Anttila selvittää. aikoina. 28 kita  5/ 2015 Pumput kuluttavat sähköä noin 63 000 kWh (kilowatti­