KITA 5/2015 - Page 28

KOLUMNI Juha-Ville Mäkinen on toiminut talotekniikan lehtorina Stadin ammattiopistossa elokuun 2015 alusta alkaen. Sitä ennen Mäkinen työskenteli LVI-asiantuntijana LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:ssä. ONKO TOIMIMATTOMUUS OLETUSARVO? KIINTEISTÖ ON KALLIS INVESTOINTI. Mieleen tulee ret energialaskut eivät käynnistä toimenpiteitä. Olemmeko alis- väkisinkin vertaus teollisuuteen, jossa investoinnit ovat tark- tuneet siihen, että heikosti hoidettu kiinteistötekniikka määrää kaan harkittuja ja niiden kannattavuutta seurataan. Kiinteistö- meidän asuin- ja työympäristöjen laadusta? kään ei ole pelkkiä seiniä ja nättejä pihoja. Kiinteistötekniikan tarkoituksena on tuottaminen. Ei kappaletavaran, mutta olosuhteiden. Olosuhteidenkin laatu ja tuotanto voidaan määritellä tarkasti. Teollisuuden määräaikaishuoltoja perustellaan sillä, että koneet pysyvät hyvässä toimintakunnossa ja prosessit sujuvat ilman kalliita seisokkeja. Samalla tuleva korjaustarve jää pienemmäksi, koska viat havaitaan ” Teollisuuden määräaikaishuollot muodostuvat pääosin joukosta tarkistuksia sekä säätö- ja kuluvien osien vaihtotoimen­ piteitä, jotka myös dokumentoidaan Kiinteistötekniikan tarkoituksena on tuottaminen. ajoissa ja voidaan korjata ennen kuin ne aiheuttavat todellisia tarkasti. Kiinteistönkin teknisiä järjestelmiä varten kannattaa laatia huoltoohjelma. Olisi naivia ajatella, että LVIjärjestelmät toimisivat itsekseen parhaalla mahdollisella tavalla tai jopa korjaisivat itseään. LVI-järjestelmissä on useita kohtia, joiden toiminnan tarkis- vaurioita ja häiriöitä tuotannolle. Sen sijaan kiinteistöt jäävät tus on taloudellisesti järkevää. Energian ja veden kulutus ovat valitettavan usein oman onnensa varaan. keskeisiä tekijöitä kiinteistön käyttökustannuksissa: poikkeamat Useita tuotantokoneistoja huomattavasti kalliimman inves- lämpötilatasosta tai vuodot on syytä löytää ajoissa. Huoltopal- toinnin, kiinteistön ja erityisesti sen teknisten järjestelmien huol- velujen tulee tuottaa lisäarvoa myös tilojen käytettävyydelle. lot, jäävät usein vähälle huomiolle. Sama pätee käyttökustan- Tavoitteena olevien olosuhteiden laatutasot pitäisi kuvata tilo- nuksiin, joita teollisuudessa pyritään aktiivisesti minimoimaan. jen käyttäjien näkökulmasta. Pelkkiä asetusarvoja ja käynti­ Kiinteistön osalta kuitenkin hyväksytään ylisuuret käyttökus- aikoja muuttamalla voidaan k