KITA 5/2015 - Page 22

JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ TEHOSTAA KIERRÄTYSTÄ KIINTEISTÖISSÄ TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI / REIJA JOUSJÄRVI ” Lajittelun lisääntyminen on selkeä trendi. 20 kita  5/ 2015