KITA 5/2013 - Page 48

”KOTIVAKUUTUS KORVAA ensisijaisesti kodin Kuutioiden mukaan irtaimiston”, Varpe muistuttaa. Samaten kotivakuu- Täysarvoperusteisena kiinteistövakuutus on turvallinen ja help- tus korvaa myös vahinkoja, jotka syntyvät rakennuk- pohoitoinen, Varpe toteaa. sen sellaisille osille, jotka ovat asukkaan vastuulla – ”Kiinteistö vakuutetaan kuutioiden eli tilavuuden perusteel- vaikka sinänsä kuuluvat taloyhtiölle. Tähän ryhmään la, mikä on hyväksi havaittu ja toimiva käytäntö”, hän lisää. kuuluvat mm. parketit ja muut lattiat, seinäpinnat, Kun kiinteistö vakuutetaan rakennuksen tilavuuteen perustuen, kiinteät kalusteet ja koneet. on kiinteistö aina vakuutettu täydestä jälleenhankinta-arvos- ”Esimerkiksi jääkaappi tai liesi kuuluu taloyh- taan – edellyttäen toki että vakuutusmaksun laskentaan tarvit- tiölle, eikä sitä voi ottaa mukaan jos muuttaa pois”, tavat rakennuksen kuutiotilavuus-, käyttötarkoitus- ja rakennus- Varpe havainnollistaa. Nämä taloyhtiön omista- luokkatiedot ovat oikeat. mat elementit kuuluvat kotivakuutuksen piiriin ai- Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu raken- na 5 000 euroon asti, mutta tuota euromäärää voi nus ja lisäksi tontilla olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet, ra- myös suurentaa. Tämä voi olla järkevää esimerkiksi kennusta palveleva LVIS- ja konetekniikka, vakuutuksenottajan sellaisessa tapauksessa, että asukas laitattaa omal- omistamat, kiinteistön hoitoon käytettävät työkoneet, kiinteis- la kustannuksella hulppean kylpyhuoneen porealtaineen. Muuten on vaarana tilanne, että vahinko menee osittain kiinteistövakuutuksen korvattavaksi eikä marmori ole halpaa – vaatimattomampaan varustelutasoon kylppärissään tottuneet muut osakkaat eivät ehkä arvosta joutumistaan maksumiehiksi. Isännöitsijä taas ei välttämättä halua käyttää kiinteistövakuutusta, jolloin vahinko jää asukkaalle. Periaate on, että jokainen vakuuttaa oman riskinsä. ”Jos päällekkäisyyttä esiintyy sen suhteen mitä toisaalta kotivakuutus ja toisaalta kiinteistövakuutus koskee, ne liittyvät tyypillisesti pintoihin, kalusteisiin ja koneisiin”, Varpe toteaa ja lisää, että euromääräisesti arvioituna tuo päällekkäisyys jää alle 10 prosentin. Kiinteistövakuutus on kaikilla Mutta mikä tarkalleen ottaen on kiinteistövakuutus? Varpe selventää, että kiinteistövakuutus on vakuutussopimus, jonka perussisältö on rakennusten ja muun yhtiölle kuuluvan omaisuuden vakuutus. Ifillä pakettiin sisältyy vuokratulokeskeytysturva, kiinteistönomistajan vastuuturva, isännöitsijän ja hallituksen vastuuturva ja kiinteistön omistajan oikeusturva. Varpeen mukaan kiinteistövakuutus löytyy Suomessa tänä päivänä käytännössä jokaiselta taloyhtiöltä. ”Joskus kiinteistöä rakennettaessa grynderi ei ihan heti huomaa tai muista sitä ottaa, mutta tällaiset työtapaturmat korjataan pian ja taloyhtiö vakuutetaan asianmukaisesti”, Varpe kuvailee ja lisää, että kiinteistövakuutuksen järkevyydestä on ollut olemassa vankka konsensus jo pitkän aikaa: ”Kuluna kiinteistövakuutus on pieni, mutta riski on kohtuuttoman suuri, jos vakuutusta ei ole.” Kotivakuutus sen sijaan puuttuu joiltakin kotitalouksilta, esimerkiksi opiskelijoilta. If:n näppituntuma on, että 10–20 prosentilla kotitalouksista ei ole kotivakuutusta. 46 kita 5/ 2013