KITA 5/2013 - Page 41

Taloyhtiö valitsi levyjulkisivun Talon seiniin asennetaan kaikkiaan lähes 1 000 neliömetriä julkisivulevyjä. Asunto Oy Lapilantie 23 oli Stenin kannalta varsin tyypillinen kohde. ”Olemme varsin usein mukana 1960- ja 1970-luvuilla rakennettujen asuintalojen julkisivusaneerauksissa. Nykyään toimitamme määrällisesti yli puolet Stenin julkisivulevyistä saneeraustyömaille. Toki julkisivulevyt soveltuvat hyvin myös uudisrakennuksiin, kuten kerrostaloihin, liiketaloihin ja julkiseen rakentamiseen”, Mutka korostaa. Kun taloyhtiö päättää korjata kiinteistön julkisivun, käytännössä julkisivulevyjen vaihtoehtoina ovat lämpörappaus ja levyrappaus. ”Julkisivulevy oli Lapilantien kiinteistölle sopiva valinta, koska levyillä saadaan aikaan hyvän näköinen ja turvallinen julkisivu. Koska tällainen seinärakenne on tuulettuva, kosteutta ei jää rakenteiden sisään”, toteaa Mutka. Remontin arkkitehtisuunnittelijana toimi arkkitehti Kalevi Saarela arkkitehtitoimisto Global House Oy:stä. ”Usein mietimme julkisivujen yksityiskohtien toteutusta yhdessä arkkitehdin kanssa”, Mutka sanoo. Ulkoseinä pitää paremmin lämpöä Rakennuttajan konsulttina, pääsuunnittelijana ja valvojana Asunto Oy Lapilantie 23:n saneeraustyömaalla on toiminut Antti Laurinen Rakennus-Ana Oy:stä. Hän on muun muassa johtanut suunnittelutyötä ja hoitanut yhteydet viranomaisiin. Lapilantien projektissa eri alojen suunnittelijat kilpailutettiin. ”Kahdessa aikaisemmassa työkohteessa, joihin asennettiin Stenin julkisivulevyjä, toimin niin ikään rakennuttajan konsulttina, mutta sen lisäksi vastasin arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta”, Laurinen täsmentää. Nyt Laurinen valvoo urakoitsijan eli Suomen Lähiökunnostajat Oy:n työtä, joka alkaa olla jo loppuvaiheessa. Keravan Lapilantien kohde rakennettiin 1960-luvulla. Alun perin kuntotutkimuksessa todettiin, että parvekkeet oli uusittava. Taloyhtiö päätti, että samalla olisi hyvä kunnostaa julkisivut sekä parantaa seinän lämmöneristävyyttä. ”Kiinteistö on hyvä esimerkki talosta, jossa julkisivukorjauksen yhteydessä lisätään lämpöeristettä vanhaan seiASUINKERROSTALON JULKISIVUN saneerausurakka Ke- nään”, Laurinen arvioi. Eristeen ja julkisivulevyn väliin jätet- ravalla Lapilantie 23:ssa alkoi julkisivumateriaali toimittajan tiin noin 2,5 cm:n ilmarako, jotta rakenne tuulettuu. Talossa osalta noin vuosi sitten. ”Ensimmäiset neuvottelut tilaajan ja on kantava betonirunko, jossa eristeenä on aiemmin käy- suunnittelijoiden kanssa käytiin kesällä 2012”, kertoo myynti- tetty leka-harkkoja. Sellainen ratkaisu ei ole lämmöneristee- päällikkö Manu Mutka Steni Finland Oy:stä. Levyinä käytettiin nä tehokas. kivirouhepintaisia Steni Nature -julkisivulevyjä. Monissa 1960- ja 1970-lukujen kerrostaloissa julkisivut ”Koska julkisivulevyjen alle asennettu 15 cm:n mineraalivillakerros parantaa eristystä, julkisivu tulee lämpöteknises- ovat ajan mittaan vaurioituneet, joten korjaamiseen on aihet- ti hyvään kuntoon. Ulkoseinän lämmöneristävyys vähintään- ta. Samalla voidaan lisätä eristeitä julkisivuun, minkä jälkeen kin kaksinkertaistuu julkisivukorjauksen jälkeen.” levyt asennetaan rakenteiden päälle. Mutkan mukaan Asun- Remontin yhteydessä päätettiin uusia myös ikkunat ja to Oy Lapilantie 23:n seiniin rakennetaan tuulettuvat julkisivut. parvekeovet. ”Nyt nuo rakenneosat vastaavat seinäraken- ”Vanha seinä jää uuden levyrakenteen alle, jolloin betonin ra- teen parantunutta lämmöneristyskykyä ja täyttävät nykyajan pautuminen seinässä loppuu”, toteaa Mutka. vaatimukset”, vakuuttaa Laurinen. 5 / 2013 kita 39