KITA 5/2013 - Page 27

”Käytännössä teimme töitä kuusi viikkoa kerroksissa ja kaksi viikkoa pohjaviemärissä”, Suomen Sukittajat Oy:n projektipäällikkö Johan Lindholm täsmentää. Harkittu remontti Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Lindeman kertoo, että viemäriremonttia oli harkittu kiinteistössä jo pitkään. ”Talossa korjattiin kylmä- ja kuumavesiputket vuonna 2007. Jo siihen aikaan pohdimme, että kunhan menee muutamia vuosia, niin viemärit voitaisiin korjata sukittamalla. Suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin”, Lindeman korostaa. Kiinteistössä on viime vuosina korjattu myös ikkunoita ja parvekkeita sekä rakennettu uudet salaojat. Sekä aiemmissa että vuoden 2013 remontissa valvojana ja LVI-suunnittelijana oli Jarkko Kailio Kouvolan JH-Suunnittelu Oy:stä. Hän toimi rakennuttajan ja urakoitsijan välikätenä. Urakkatarjoukset kilpailutettiin yhteistyössä Kouvolan Isännöintikolmio Oy:n Eva Metson kanssa. ”Kilpailutuksessa oli yhtenä edellytyksenä, että urakoitsijan tulee tutkia viemäriputkien kuntoa videokuvauksella jo etukäteen. Näin varmistettiin ennalta, että työt voitiin tehdä budjetin puitteissa ja että työn kuluessa ei tullut isoja yllätyksiä”, Kailio mainitsee. Uusi kuvaus tehtiin töiden valmistuttua, jotta korjauksen onnistuminen saatiin varmistettua. Saneerauksessa käytettiin Trelleborg Pipe Sealsin tehdasvalmisteista ja sertifioitua sukkaa. ”Haluamme varmistaa, että tieto uusimmista sukitusmenetelmistä saadaan heti asentajien käyttöön. Suomen Sukittajien työntekijät ovatkin heti alkuvaiheessa olleet innokkaita saamaan lisäkoulutusta Ruotsissa”, Trelleborgin Suo- Sukitettua putkea kuvataan viemärikameralla A-portaan yläkerran asunnon kylpyhuoneessa. Asentajat seuraavat tilannetta pienestä videomonitorista. men edustaja Riitta Virtanen Re4M Prodema Oy:sta sanoo. Asukkaat tyytyväisiä Huolellista työtä Sukituksessa vanhan puhdistetun putken sisään asennetaan Saneerauksen alkuvaiheessa kaikissa asunnoissa jyrsittiin vie- epoksihartsilla kyllästetty sukka. Kovettunut sukka muodostaa märiputket mekaanisesti ja samalla putket huuhdeltiin. ”Sen uuden tasalaatuisen putken, jolloin vanhan putken hauraus jälkeen varmistettiin kameralla, että putket ovat puhtaat ja eh- ja mahdolliset reiät peittyvät. Sukittamalla korjattava putki- jät”, Lindholm selvittää työn kulkua. Seuraavassa vaiheessa materiaali voi olla valurautaa, muovia tai betonia. Kallantie viemärin nousulinja sukitettiin koko pituudeltaan. ”Kun se oli 3:n kiinteistössä saneerattiin valurautaputkia, jotka olivat al- kovettunut, porattiin auki nousulinjasta huoneistoon johtavat kaneet haurastua. aukot. Sen jälkeen asennettiin haarayhteet risteyskohtaan ja ”Remontista ei tullut talon asukkailta yhtään valitussoittoa”, isännöitsijä Metso ihmettelee. Lindholm pitääkin sukitusta asukas- ja ympäristöystäväl- sukitettiin asunnon viemärin haarat erikseen.” ”Sukituksen valmistuttua putkisto kuvattiin vielä kertaalleen ja tarkastettiin. Kaikki kuvattu videoaineisto toimitettiin myös lisenä korjausmenetelmänä. Huoneistoissa voitiin asua koko taloyhtiön käyttöön”, Lindholm kertoo. Jokaisessa huoneistossa remontin ajan ilman suuria häiriö