KITA 5/2013 - Page 14

antaa osakkaille mahdollisuuden syventyä asioihin – ja huolel- Kokemus on valttia linen kilpailutus vaatii sekin aikansa. Ensin kilpailutetaan suun- Tavanomaista on pyytää tarjoukset pienemmissä hankkeista nittelijat, sitten tekijät ja urakan valvoja. 3–5 eri taholta, ja suuremmissa hankkeissa 5–10 eri taholta, ”Remonttia valvova taho onkin tavallaan se kaikkein tär- jotta saadaan hintatasosta riittävän realistinen yleiskuva. Tar- kein lenkki”, Pyykkönen toteaa. Erityisen paljon hän vierastaa jouskilpailuissa auttaa, jos isännöitsijä tuntee esimerkiksi suun- ”halvin on automaattisesti paras” -ajattelua. nittelutoimistot ja saneeraajat hyvin: ”Onneksi taloyhtiöitä ei sido mikään hankintalaki, joten ”Isännöitsijälle on yleensä kertynyt kokemuksia eri taloyh- hallituksessa voi katsoa kokonaiskuvaa, eikä vain tuijottaa hin- tiöiden aikaisemmista remonteista ja hän tietää aika hyvin, taa”, hän toteaa. millaista jälkeä kukin toimija tekee”, Pyykkönen toteaa. Hän it- 12 kita 5/ 2013