KITA 5/2013 - Page 4

TOIMITUKSELTA TALOYHTIÖN TAISTELUPARI 5/2013 ”Normaalissa” osakeyhtiössä toimitusjohtaja on isäntä talossa – mutta herra se on herrallakin ja JULKAISIJA se on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Samalla tavalla taloyhtiössä isännöitsijä on tavallaan toimi- PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 09 686 6250 info@publico.com www.publico.com tusjohtaja ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja isännöitsijän esimies. Hallituksen puheenjohtajan vastuulla on – sekä tavallisessa yhtiössä että taloyhtiössä – onnistumisen edellytysten luominen alaiselleen. Vertaus toki ontuu paristakin kohtaa. Nykyään isännöitsijällä on usein hoidettavanaan noin 20 asiakasyhtiötä – eikä ”sormet-savessa”-johtamista voi harjoittaa niin monessa paikassa yhtä intensiivisesti. Ja perin harvassa ovat ne yrityselämän toimitusjohtajat, joilla on 20 palloa ilmassa PÄÄTOIMITTAJA yhtä aikaa. Jussi Sinkko Isännöitsijä ei siis voi olla joka paikan höylänä hoitamassa joka asiaa – sen paremmin kuin puheenjohtajakaan. Avainsanana on – tässäkin – yhteistyö. Ihannetapauksessa puheenjohtaja ja isännöitsijä muodostavat taisteluparin, jonka saumaton yhteistyö yhtiön hallinnon hoitamisessa on ratkaisevan tärkeää. He yhdessä luovat taloyhtiön toimintakulttuurin. TUOTEPÄÄLLIKKÖ Kim Korlin kim.korlin@publico.com puh. 09 6866 2521 Työnjako on sellainen, että puheenjohtaja vastaa hallitustyöskentelyn suunnittelemisesta ja johtamisesta. On hallituksen tehtävä vastata yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Isännöitsijän rooliin taas kuuluu huolehtia kirjanpidon lainmukaisuudesta sekä varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Isännöitsijän on myös huolehdittava yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen – eli usein käytännössä puheenjohtajan – antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Tässä tarvitaan luottamusta ja toimivaa keskusteluyhteyttä. On taloyhtiöitä, joissa puheenjohtaja ja isännöitsijä ymmärtävät toisiaan puolesta sanasta ja homma toimii. Ja sitten on taloyhtiöitä, joissa homma ei toimi. Juridiselta kannalta isännöitsijä on yhtiöoikeudellisessa suhteessa asunto-osakeyhtiöön ja samal- TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Mirkka Lindroos TOIMISTOSIHTEERI Liisa Hyvönen GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä la työsuhteessa isännöintiyritykseen. Isännöintiyrityksen ja asunto-osakeyhtiön välillä on sopimussuhde. Isännöitsijällä on asemavaltuutus hoitaa juoksevaan hallintoon liittyviä tehtäviä – joskin välil- ILMOITUSMYYNTI lä esiintyy rajanvetoa siitä, mikä kaikki kuuluu juokseviin tehtäviin. Laajakantoisiin tai epätavallisiin Tom Appelroth tom.appelroth@publico.com puh. 09 6866 2524 toimiin tarvitaan joka tapauksessa yhtiökokouksen päätös. Jos isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimii, turhat hallinnon kukkaset pystytään eliminoimaan. Ihan pieniä asioita ei kannata tuoda hallituksen ratkaistavaksi, vaan isännöitsijä ja puheenjohtaja tekevät päätökset kahdestaan. Esimerkiksi putkiremontin yhteydessä on miljoona asiaa, jotka vaativat huomiota, ja hallitus uupuu ja kyllästyy väistämättä, jos sille esitellään jokainen pieni detalji. Toimivassa kuviossa isännöitsijä valmistelee asiat puheenjohtajan kanssa, jatkuvaa vuoropuhelua käyden. Tuon viestinnän laatu testataan taloyhtiön kokouksissa: nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jos kokous kestää yli kaksi tuntia, on asiat huonosti valmisteltu. Tai sitten puheenjohtaja ei syystä tai toisesta ole tehtäviensä tasalla. Isännöitsijä on erikoinen palveluammattilainen, sillä hänellä on parikymmentä esimiestä – kaik- Jaakko Lätti jaakko.latti@publico.com puh. 09 6866 2576 Markku Kinnunen markku.kinnunen@publico.com Puh. 09 6866 2553 TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi ki taatusti erilaisia. Tiettyä nöyryyttä vaaditaan molemmilta osapuolilta. Joskus henkilökemiat eivät kohtaa; se on elämää. Fiksu oppii kiertämään mahdolliset karikot. Joskus kuulee isännöitsijästä, joka katsoo olevansa laajan osaamisensa ja kokemuksensa perusteella aivan ylivertainen puheenjohtajaan nähden. Tällainen omnipotentti isännöitsijä saattaa yrittää jopa kyykyttää puheenjohtajaa esimerkiksi panttaamalla tietoa. T