KITA 4+5/2018 - Page 9

MÄRKÄTILAT AIHEUTTAVAT USEIN ONGELMIA – NIIN EI TARVITSISI OLLA TEKSTI: JARKKO BÖHM Tiloissa, joissa käsitellään vettä, voi tapahtua myös vesivahinko. Märkätilan huono suunnittelu tai toteutus lisää riskejä. VESI ON viheliäinen aine, jos se pääsee vuotamaan vää­ rään paikkaan. Kylpyhuoneen vesieristeen pettäminen aiheut­ taa yleensä suuren remontin. Kerrostalossa vesivahinko voi tur­ mella yhden asunnon lisäksi useita muitakin koteja. Kylpyhuonekalusteita valmistavan Svedbergsin projekti­ myyntipäällikkö Marko Saarikosken mukaan ongelmia voi syn­ tyä jo suunnitteluvaiheessa. ”Rakenteita ei suunnitella oikein, tai käytetään väärän­ laisia tuotteita”, hän luettelee, ja lisää, että virheitä voi toki tapahtua myös remontin tai rakentamisen aikana. ”Jos jotain työvaihetta ei tehdä oikein, niin riskit voivat realisoitua jossakin vaiheessa.” Märkätilan rakenne täytyy olla kunnossa siten, että kylpy­ huoneessa on hyvin tehty vesieristys. Rakenteen pitää olla riit­ tävän tukeva ja kestävä. ”Tukirangoilla pitää olla sellainen etäisyys, ettei tila pääse elämään ja joustamaan, mikä ajan saatossa voi rikkoa vesi­ eristyksen”, Saarikoski neuvoo. Marko Saarikosken mukaan monesti vesieristys on tehty kunnolla mutta kaivoliitosta ei. ”Silloin vesi saattaa vuotaa kaivon reunasta ja aiheuttaa pikkuhiljaa vesivahingon. Silloin on ikävä purkaa koko tila yhden pienen virheen vuoksi.” Vesi oikeaan paikkaan Suunnitteluvaiheessa on syytä miettiä lattiakaivon sijaintia huo­ lella. Ennen suosittiin ratkaisua, jossa lattiakaivo on keskellä kylpyhuonetta. Sen huono puoli on, että vesi valuu kaivoon joka puolelta. 4–5 /  2018  kita 9