KITA 4+5/2018 - Page 71

taavan oman käytön mallin, mikäli taloyhtiö ei toimi sähkömarkkina­lain mukaisena kiinteistön sisäisenä sähköverk- kona. Taloyhtiöillä on oma kiinteistöverkko, mutta tämän oman verkon sisällä jokaisella asunnolla on jakeluverkkoyhtiön säh- kömittarit. Taloyhtiön kiinteistöverkko liittyy tontin rajalla jake- luverkkoyhtiön sähköverkkoon. ”Ongelmana on, että jos aurinkosähkövoimala kytketään taloyhtiön kiinteistösähkömittariin, niin kiinteistöverkossa asukkaille kulkevaa aurinkosähköä kohdellaan nykyisen lainsäädännön mukaisesti sähköverojen ja siirtomaksujen osalta samoin kuin aurinkosähkö kulkisi jakeluverkkoyhtiön sähköverkon kautta sähkömarkkinoille myytäväksi”, kertoo Auvinen. Fysiikan lait mutkalla Menettely on tämä, vaikka fysiikan lakien mukaan aurinko- Suomessa on otettu käyttöön ensimmäinen saksalaisen TESVOLTin 14,4 kWh kokoinen sähkövarasto. Järjestelmä varastoi 20 kWp aurinkosähköpaneeliston ylijäämäsähkön oman kulutuksen optimoimiseksi sekä kiinteistön sähköhuollon varmistamiseksi sähkökatkoksen aikana. sähkö kulkeutuu aina ensimmäisenä asukkaiden kulutukseen taloyhtiön kiinteistöverkon sisällä käymättä jakeluverkkoyhtiön ja muuta vertaistoimintaa kannattaisi tukea ja edistää nykyistä sähköverkossa. enemmän”, sanoo Heiskanen. ”Tämä menettely heikentää nykyisellä siirtohinnoittelu- rakenteella ja verotusmallilla aurinkosähkön kannattavuutta Sähkövarasto starttasi asunto-osakeyhtiöiden osakkaille verrattuna muihin aurinko- Aurinkoteknologia myös kehittyy jatkuvasti, mikä on omiaan sähkön tuottajiin: omakotiasujiin, maatiloihin, yrityksiin ja jul- lisäämään kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen mielenkiintoa. kisiin toimijoihin”, toteaa Auvinen. Lisäksi taloyhtiöiden asukkaat eivät saa muitakaan etuuk- ”Huhtikuussa 2018 otettiin Länsi-Uudellamaalla käyttöön ensim- mäinen saksalaisen Tesvoltin 14,4 kWh kokoinen sähköva- sia, kun esimerkiksi omakotitalojen asukkaat voivat saada rasto. Järjestelmä varastoi 20 kWp aurinkosähköpaneeliston yli- aurinkoenergiainvestointiin kotitalousvähennystä sekä yrityk- jäämäsähkön oman kulutuksen optimoimiseksi sekä kiinteistön set, kunnat ja maatilat investointitukea. sähköhuollon varmistamiseksi sähkökatkoksen aikana”, kertoo Thomas Lindner Aurinkoinsinöörit Oy:stä. Aurinkolasit päässä? ”Kyseessä on lomakiinteistöön tehty ratkaisu, jonka elin- Omakotitaloon päivä paistaakin ihan kivasti. VTT:n omakoti- kaari on 30 vuotta. Ratkaisu on lisäksi modulaarisesti laajennet- talon omistajille toteuttama haastattelututkimus osoittaa, että tavissa, eli akkuja saa tarvittaessa lisää”, kertoo Lindner. aurinkovoimalan hankkineet seuraavat usein aktiivisesti omaa Täysautomaattinen saareketoimintamuoto (Enwitec GmbH) aurinkosähkön tuotantoaan ja muuttavat sen mukaan kulutus- huolehtii sähkönsaannista akuista tai aurinkopaneeleista muu- käyttäytymistään, kuten astian- ja pyykinpesukoneiden käyttö- tamassa sekunnissa sähkökatkoksen sattuessa. Sähkövarasto aikoja. koostuu Samsung SDI -akuista, jotka täyttävät korkeimmatkin tur- Tutkimuksen mukaan omasta aurinkovoimalasta saa myös vallisuusvaatimukset ja ovat erittäin pitkäikäisiä aina 30 vuo- mielihyvää: se on ympäristöteko ja parantaa omavaraisuutta. teen ja 8 000 täyteen lataussykliin saakka. Täysautomaattinen Lisäksi aurinkovoimalaa esitellään mielellään muille. Jo verkkokytkentälaite on Enwitec GmbH:n valmistama. ”Tämän vanhastaan tiedetään eräänlainen ”aurinkopaneelien kesän aikana kiinteistön sähkön omavaraisuusaste oli akkujär- dominoefekti”: yhden naapurin hankinta johtaa usein jestelmän ansiosta niinkin korkea kuin 98 %”, toteaa Lindner. voimaloiden yleistymiseen koko naapurustossa. ”Kuluttajat haluavat luotettavia, helppoja ja ympäristöys- Ihmiset valmiita muutokseen tävällisiä energiaratkaisuja”, toteaa professori Eva Heiskanen Aurinkoinsinöörit on Tesvoltin ja Enwitecin maahantuoja Suo- Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. messa ja lisäksi yritys suunnitteli kyseisen järjestelmän. Aurin- “Taloudellisuuden osalta riittää, että kuluttajat kokevat rat- koinsinöörien asiakkaat ovat etupäässä asennusyrityksiä, eivät kaisut kohtuullisen järkeviksi ja omaan rahatilanteeseen sopi- loppuasiakkaita eli vaikkapa taloyhtiöitä, mutta myös L ­ indner viksi”, lisää Heiskanen. on tietoinen lainsäädäntöön liittyvistä ongelmista aurinko­ Heiskasen mukaan verkosta löytyvä tieto tai yritysten suo- ramarkkinointi eivät yksin vakuuta kuluttajia. ”Hankintapää- energian leviämisen tiellä. ”Ihmiset ovat asennepuolella jo paljon pidemm F:BVЧL;f6fWGFW6VGWGFfV:FV:B7WfV֗7FVW6<:L:FL:FL;b6Vl:G7F''WGFVG7L:N( FFVƖFW"( @W&FV֖fW&7FVF7WW&fWGW2FFVW7676VWFfFF;f6Х66VWGFVW6:F7L:BFVFfFFV6涖FBV6fBW&<:F;l:B( 2֗GF&FWfVF֒( ((N( 3R(#(Fs