KITA 4+5/2018 - Page 70

KUN LAINSÄÄTÄJÄN VARJO AURINGON PIMENSI LÄHES PUOLET TALOYHTIÖIDEN ASUKKAISTA HALUAISI HANKKIA AURINKOSÄHKÖÄ, MUTTA ILMAN LAKIMUUTOSTA ”AURINKOTALOUS” EI ETENE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: PIXABAY Paperilla taloyhtiöt ovat mitä otollisinta maaperää aurinkopaneeleille: asunto-osakeyhtiöitä on Suomessa lähes 90  000 ja niissä asuu yli 2,6 miljoonaa ihmistä. Nykyisellään aurinkosähkön hyödyntäminen vaatii kuitenkin taloyhtiöiltä mittavan sähkömittariremontin, sillä lainsäädäntö estää aurinkosähkön jakamisen taloyhtiöiden asukkaiden omaan käyttöön nykyisillä sähkönsiirtoyhtiöiden mittareilla. Siksi aurinkosähkön tuottajat ovat taloyhtiöissä harvassa. KIINNOSTUS ON kuitenkin suurta: kesän 2018 aikana Aalto-yliopiston aurinkosähkökyselyyn vastanneista taloyhtiöi- den asukkaista lähes puolet oli erittäin kiinnostunut aurinko- sähkön hankinnasta. Jopa neljännes vastasi hankkivansa erittäin todennäköi- ”Toistaiseksi taloyhtiöiden osakkaat ovat aurinkosähkön hyödyntämisessä väliinputoajia Suomessa”, hän toteaa. ”Taloyhtiön osakkaat eivät voi nykyisin hyödyntää aurin- kosähköä teknisesti järkevällä, vaivattomalla ja taloudellisesti kannattavalla tavalla muutoin kuin kiinteistösähkön osalta.” sesti 900 euron voimalaosuuden, jos aurinkosähköllä saisi 40 euroa säästöä vuodessa. Aurinkosähkön hankinnan hyödyiksi Nykymalli ei ole reilu vastaajat arvioivat mm. uusiutuvan energian hyödyntämisen, Auvisen mukaan aurinkosähkö on kannattavaa yrityksille, kun- päästöttömyyden ja omavaraisuuden lisääntymisen. n [KXX][[HHXZ][[K[0ZK]0H]]000XX[]0훈[][H]\[0훂[Z]\]ۈ[[Z[ZH[\X[흙\ڙ[H[\X\\\Z\B[\\ڙZ[]0\Z[H]][[X[^[[\H[ ۝ HZ\XZZ[[K0p]]]K[]\[BHXXK]0YZ[0ۈ\]]]0Z0Z] H흛[X[H]]00^\\\HZ]\Z[[]Z[\] [H]\[훈Y[[[]Z\Z[ZXH[H[[KZZZ]\[8']\['H[[KZpY[Z[Z\0흙\\H\ZZY[XX[]0훈Y]Bۙ[[X[][K'S]\]X[Z[Z[]]]H[ZH0pY]B'S[]][]\[[00Z[ZY[Z[]\H\X]XKZ]\[0H[]XH B ]\[[YHZ]\[0HZ[]\ۂۙ[[XXHZ[X[[Zp\[[\HHX\[[HZ[Z[Z\HZH\]0]0[\HZZ\pZZ[\[훜Z\ZpY[]H]0p0'B[x'H[]][[]H8"H 8$H 8"L N[Zp\훈Z]]\ڰ\[]\0]\