KITA 4+5/2018 - Page 51

tekijät voivat olla pahimmillaan ilman asbestisuojausta koko- naan”, Salmi jatkaa. Asbestitöissä Salmen mielestä tärkeää on, että saneeraus- kohteissa käytettäisiin osaavia urakoitsijoita ja sertifioituja asiantuntijoita asbestin kartoittamisessa ja puhtaus­mittauksissa. Apuvälineitä asbestin torjuntaan ”Oikeasti päteviä on varsin pieni ryhmä, vaikka moni mai- Myös asbestipurkutöissä käytetään alipaineistus/osastointi­ nostaakin osaamistaan. Lainsäädännössä kun ei ole määritelty menetelmää apuna esimerkiksi vanhojen kylppäreiden selkeästi asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia. Kuka tahansa remonteissa. Imurit ja alipaineistajat huolehtivat vaaralliset voi väittää olevansa pätevä. Sääliksi käy tilaajatahoa”, Salmi partikkelit pois. Usein asbestityöntekijät käyttävät sanoo. hengityssuojainta, joka koostuu kokonaamarista ja ”Jos kaikissa asiantutijatöissä käytettäisiin sertifioituja AHA- vyössä roikkuvassa puhaltimesta. Alalta löytyy myös asiantuntijoita ja akkreditoituja laboratorioita, parantuisi työtur- paineilmakompressoriratkaisuja eli työntekijä ikään kuin vallisuus saneerauskohteissa merkittävästi kerta heitolla”, Salmi savusukeltaa kohteessa kuin palomies. tiivistää. n ” Pölynhallinta ei ole k 6G;gGW'fƗ7WW7&66V6RFWGGRVN( 3R(#(FS