KITA 4+5/2018 - Page 50

PÖLYNHALLINNAN ONGELMA­KOHDAT VÄLINEITÄ RIITTÄÄ, ASIANTUNTEMUSTA EI AINA TEKSTI: ESA PESONEN KUVA: PIXABAY Pölynhallinta eri rakennuskohteissa on periaatteessa Suomessa hyvällä tolalla. Parannettavaa löytyy kuitenkin runsaasti. Asiantuntemusta kaivattaisiin lisää sekä urakoitsijoille että kohteiden kartoittajille. PÖLYNHALLINNASSA TÄRKEINTÄ olisi huolehtia siitä, että rakennuskohteessa pölynhallinta on hoidettu asianmukai- sesti kohteen tarpeiden mukaisesti. ”Pölynhallinta ei ole koskaan työturvallisuusriski silloin, kun se on hoidettu kunnolla. Esimerkiksi sirkkelistä ei lähde ”Suomessa on paljon parannettavaa pölynsuojauksessa, vaikka Suomi ei olekaan kehitysmaa asian suhteen.” ”Yleisesti ottaen isoissa yrityksissä nämä asiat ovat tai halutaan hoitaa kunnolla, sitten on niitä pienempiä yrityksiä, joissa parantamisen varaa olisi”, Salmi suomii. pölyä ilmaan, kun siinä on asianmukainen imuri”, vahvistaa puheenjohtaja Kai Salmi Suomen Asbesti- ja Pölysaneeraus- Asbestin kartoitus takkuaa alan liitosta. Asbestitöiden osalta Salmi näkee suurimmaksi ongelmaksi Keinoja pölynhallintaan on olemassa. Aina erilaisista imuri­ratkaisuista laajempiin tilojen osastointimenetelmiin asti, joka on keinoista tehokkain ja parhain. Siinä tila osastoidaan ilmatiiviiksi ja alipaineistetaan. Näin pöly pysyy tilan sisällä. ”Menetelmä valitaan sen mukaan, kuinka vaarallista tai ammattitaidottomat urakoitsijat sekä osittain jopa luokattoman ammattitaidottomat asbestikartoittajat. ”Ilmankäsittelykoneiden testauksiakaan ei välttämättä hoi- deta kunnolla ja luullaan, että kaikki tehdään oikein, vaikka pienimmät hiukkaset vuotaisivat koneiden läpi puhtaalle myrkyllistä ilmaan pääsevä aine on”, Salmi sanoo. alueelle”, Salmi manaa. Parannettavaa riittää ei ole saavutettu toivottua vaikutusta. Lainsäädäntö kiristyi hiljattain asbestin osalta, mutta sillä Yllättävän paljon työmailta löytyy alkeellisiakin ratkaisuja ”Havahduttiin, että täytyy tehdä parannuksia. Samaan pölyiltä suojautumisessa. Paperisuodattimisia hengityssuo- aikaan on tullut uusia urakoitsijoita, jotka eivät ole tehneet jaimia näkee yhä rakennuskohteissa ja huonoimmillaan työ- välttämättä aiemmin mitään alalla. Tämä ala vaatii kunnon maalla ei ole käytössä mitään pölynhallintakeinoa. koulutuksen ja harjoitteluakin, ennen kuin hommat sujuvat”, ”Kyse on siitä, ettei ole tietoa. Työntekijät vaatisivat parempaa suojausta, jos tietäisivät paremmasta. Pienet hiuk- Salmi kertoo. Parantamisen varaa olisi myös itse asbestikohteen kartoit- kaset, jotka pääsevät keuhkorakkuloihin asti, eivät tule sitä tamisessa. Hyvistä asiantuntijoista on pulaa ja markkinoilla sieltä pois”, Salmi kertoo. väitetään olevan jopa suoranaisia huijareita. Hyvässä kartoi- Työnantajat saattavat myös vähätellä pölynsuojauksen tär- keyttä. ”Sitäkin kuulee, kun ihmettelee yrityksen johdolle huonoa tuksessa ei välttämättä ole otettu montaa näytettä. ”On ollut kartoituksia, joissa näytteitä on ollut kymmeniä ja ne on otettu materiaaleista, joissa ei ole koskaan käytetty- pölynsuojausta, että näin meillä on tehty jo parikymmentä kään asbestia. Tämä tulee kalliiksi asiakkaalle ja ei edistä työ- vuotta. Onneksi markkinoille on tullut nuorempia työntekijöitä, turvallisuutta ollenkaan”, surkuttelee Salmi. jotka vaativat työnantajiltaan kunnon pölynsuojausta. He eivät halua viedä kotiinsa haitallisia hiukkasia”, Salmi toteaa. 50 kita   4–5 /  2018 ”Jos asbestia ei löydetä siellä missä sitä on, käy tietenkin niin, että asianmukaiset suojauksetkin jäävät hoitamatta. Työn-