KITA 4+5/2018 - Page 49

Vanhemmissa rakennuksissa nopeata kiinteätä sisäverkkoa taloyhtiön kiinteistöviestintä voidaan haluttaessa digitalisoida ei ole valmiina, mutta sellaisen voi rakentaa jälkikäteen, mie- saman tien infonäyttöjen kautta, jotka korvaavat vanhat talo- luiten suuremman putki- ja sähköremontin yhteydessä, jolloin yhtiön infotaulut. sisäverkon rakentaminen on halvempaa. Kaapeloinnit voidaan toteuttaa sähköremontin yhteydessä ”DNA tekee digitaalisen kiinteistöviestinnän kanssa yhteistyötä Kodinportin kanssa. Tällainen infojärjestelmä seinien sisällä tai täysin erillisenä työnä, jolloin ratkaisu voi sinänsä helpottaa esimerkiksi putkiremontista tiedottamista, olla kaapelien upotus seinien sisälle tai kaapeleiden vetämi- joten digijärjestelmän uusiminen kaapelitekniikalla voi olla nen esimerkiksi kaapelikourujalkalistojen avulla. Näin säästy- kannattavaa ennen putkiremontin käynnistämistä”, Nikkinen tään rakenteiden purkamiselta kaapelien vetämistä varten. sanoo. Yleisin toteutustapa on asentaa jokaiseen makuuhuonee- seen ja tarvittaviin muihin paikkoihin 1–2 tietoliikennepisto- Taloverkon tietoturva usein puutteellinen ketta rasiaan. ”Taloautomaation tietoturva on mielestäni nykyisin aika leväl- lään. Tuntuu, että se ei ole oikein kenenkään vastuulla”, Nikki- Älykoti voidaan toteuttaa kaapelimodeemeillakin nen toteaa. Tällä hetkellä tilanne on usein sellainen, että taloyhtiöi- ”Taloyhtiön kiinteä sisäverkko voidaan korvata den laajakaistayhteydet ovat auki julkiseen internetiin, eli niitä laajakaistayhteyden kaapelimodeemitekniikalla. ei ole suojattu ollenkaan. Tähän tarpeeseen palveluntarjoajat Silloin ei tarvitse tehdä kallista sisäverkkoremonttia ovat kehittäneet tuotteita. kiireellisenä toimenpiteenä tai ylipäätään ollenkaan. Tällä ”Esimerkiksi DNA tekee Tosibox Oy:n kanssa yhteistyötä. hetkellä valokuitumodeemilla saavutetaan yhden gigan Heidän teknologiansa kautta saadaan kaikki yhteydet tehok- laajakaistanopeus ja seuraava laitesukupolvi tuo jo pa kaan salauksen taakse. Näin kukaan ei pääse kaappaamaan kymmenen gigan nopeudet laajakaistamodeemin käyttäjälle taloyhtiön turvakameraa, lämmitysjärjestelmää tai muita antenniverkon kautta”, Nikkinen kertoo. IoT-ohjattuja laitteita.” Kaapelitekniikassa valokuitukaapeli voi olla esimerkiksi Tosibox ei ole pilvipalvelu, vaan suora VPN-tunneli eli satojen metrien päässä kiinteistöstä. Loppumatka taloyhtiöön virtuaalinen erillisverkko kahden fyysisen laitteen välillä. Vain on kuparikaapelia. Nopeuden kannalta sillä ei ole Nikkisen valtuutetut laitteet pääsevät tähän verkkoon. Dataan ei ole mukaan merkitystä. mahdollista päästä käsiksi pelkällä salasanalla, vaan sitä Kaapelimodeemitekniikalla toteutettu laajakaistayhteys on riittävän tehokas myös älykotijärjestelmien tarpeisiin. Koko varten vaaditaan fyysinen avain. Näin etäyhteys on täysin tietoturvallinen käyttäjilleen. n 4–5 /  2018  kita 49