KITA 4+5/2018 - Page 45

JOHANNA MARIA KAJASTE JUHA KALLIOINEN ELINA KIISKI JUKKA LAAKSO ANNI LAITASALO haittaa yhtiölle tai muille osakkeenomistajille (HE 24/2009, sopivalle vuokralaiselle hallinnassa olon ajaksi. Mikäli s. 133). Osakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää huoneisto ei ole asianmukaisessa kunnossa, huoneistoon sellaisten toimenpiteiden suorittamista osakehuoneistossa, pitää tehdä osakkaan kustannuksella remontti ennen jotka ovat tarpeen yhtiön vastuulla olevan järjestelmän, sen vuokraamista. Remontin tekeminen mahdollisine kuten ilmastoinnin, kunnossapidon tai yhtiössä päätetyn asbestikartoituksineen saattaa huomattavasti pitkittää perusparannuksen toteuttamiseksi. huoneiston vuokraamista ilman, että kyseessä olisi hallituksen Lain mukaan yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä tai isännöitsijän laiminlyönti. Yhtiöllä on oikeus periä sekä hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla on vuokrasta hallintaan ottamisesta aiheutuneet kustannukset, oikeus päästä osakehuoneistoon, kun se on tarpeellista osakehuoneiston korjaamisesta y ­ htiölle aiheutuneet osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai kustannukset ja maksamatta olevat vastike-erät sekä ne muutostyötä varten. Käynti osakehuoneistossa on järjestettävä vastike-erät, jotka erääntyvät osakkaan maksettavaksi osakkeenomistajalle ja osakehuoneiston haltijalle sopivana hallinnassa olon aikana. aikana, jollei työn kiireellisyys tai laatu sitä estä. Jos pääsy Yhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti ottaessaan kielletään, hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus huoneistoa hallintaansa, vuokratessaan sitä ja periessään saada poliisilta virka-apua (AOYL 8:1 §). vuokrasta vastikkeet ja muut saatavat ennen osakkaalle Koska kyse on yhtiön vastuulla olevan järjestelmän paran- tapahtuvaa tilitystä. Muutoin yhtiön hallitus tai isännöitsijä nuksesta, ei osakkaalla ole oikeutta kieltäytyä huoneistossa voi joutua korvausvelvolliseksi osakkaalle asunto- tehtävistä muutoksista. Mikäli hän ei suostu päästämään osakeyhtiölain vahingonkorvausta koskevien säännösten urakoitsijaa sisään, tulee teidän pyytää poliisilta virka-apua. perusteella (AOYL 24:1 ja 24:6 §). Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän voidaan lähtökohtaisesti katsoa toimineen Haltuunotetun asunnon vuokraaminen huolellisesti, kun hallitus on tarkoitukseen sopivalla Taloyhtiö on ottanut asuntoni hallintaansa tavanomaisella tavalla pyrkinyt vuokraamaan huoneiston jo tammikuussa ja huoneisto tyhjennettiin käyvästä vuokrasta. Jos hallitus ja isännöitsijä ovat toimineet maaliskuussa. Taloyhtiö ei ole vieläkään tässä tapauksessa kuten huolelliselta toisen asioiden vuokrannut asuntoa, vaikka se sijaitsee alueella, hoitajalta voidaan vaatia, ei hallitus tai isännöitsijä ole jossa on varmasti kysyntää vuokrahuoneistoille. vahingonkorvausvelvollinen. Mielestäni taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä ovat Hallintaan ottaminen ei poista osakkaan viivytelleet vuokraamisessa ja aiheuttaneet velvollisuutta maksaa yhtiövastiketta. Toisaalta hallitus minulle vahinkoa tarpeettomasti vastikkeissa voi olla vahingonkorvausvastuussa saamatta jääneestä maaliskuun jälkeen. Mitä mieltä olette? vuokratulosta, jos se ei ole menetellyt hallintaan otetun Sen jälkeen, kun huoneisto on otettu taloyhtiön hallintaan, huoneiston vuokraamisessa huolellisesti ja tarkoitukseen hallituksen on viivytyksettä vuokrattava se käyvästä hinnasta sopivalla tavanomaisella tavalla. n LOTTA NAHKALA ARTO PALSALA KAI SALONEN SIRKKA TERHO TEEMU TOMMINEN 4–5 /  2018  kita 45