KITA 4+5/2018 - Page 36

masta ja repimästä korvausilmaa jostain – vaikka sitten sei- P toteaa, että uusien digisovellusten laatu on yleensä korkea, K mutta ihminen saattaa olla aika ulalla. ”Käyttökoulutuksella on iso merkitys.” Fresh AB myy tuotteita etupäässä vanhojen asuntojen IV-saneerauksiin, joihin ei ole järkevää asentaa viimeisen huudon mukaisia laitteita. Tähän on syynsä: jos kerrostalo ei esimerkiksi ole ilmatiivis, hienon IV-järjestelmän soveltuvuus on kysymysmerkki ja hintalappu iso. ”Joissakin vanhoissa kohteissa pitäisi ilmanvaihtokana- vatkin rakentaa uusiksi, että jonkun tietyn systeemin voisi ottaa käyttöön. Kyllä silloin remontin takaisinmaksuaika valahtaa niin pitkäksi, että se ei mitenkään kannata.” Tästä huolimatta tilanne on kaukana toivottomasta: ”Vanhoihin kerrostaloihinkin löytyy ratkaisuja, jotka ovat järkeviä ja kustannustehokkaita.” n Rakennusterveysasiantuntija RTA Olli Inkinen RakLamit Oy:stä tietää, että sisäilma on asia, joka ihmisiä puhuttaa – ja huolettaa. Lappeenrantalainen RakLamit tekee kymmeniä sisäilmatutkimuksia vuodessa, sekä julkisella että yksityisellä puolella. ”Yhteydenotto tapahtuu yleensä oireilun tai näköhavain- non perusteella”, hän kertoo. Kun paikan päälle mennään, syyksi kiinteistössä paljas- tuu yleensä jonkin tasoinen kosteusongelma ja/tai riittämä- 185x 185x134m tön ja toimimaton ilmanvaihto. Inkisen mukaan IV-järjestelmät saattavat olla viimeisen päälle suunniteltu ja asennettu, mutta käyttö ja huolto ovat retuperällä. ”Erityisesti julkisissa kohteissa huollossa voi olla paho- jakin puutteita.” Taloyhtiöissä tilanne sen sijaan on Inkisen mukaan yllättävänkin hyvä: esimerkiksi hallituksissa on ollut valveutunutta väkeä, jotka yrittävät hoitaa kiinteistöomai- suutta parhaansa mukaan ja puuttuvat havaittuihin ongelmiin asianmukaisesti. ”Voi sanoa, että taloyhtiöissä reagoidaan ongelmiin yleensä hirmu hyvin”, Inkinen kiittelee. Ilmanvaihdossa suurin ongelma on yleensä liiallinen alipaine, joka saa aikaan hallitsematonta ilmavirtausta. Hallitsematon ilmavirtaus rakenteissa tapahtuu höyryn- Pölykertymää IV-päätelaitteessa. tai ilman­sulun epätiiveyskohdista. ”Me teemme tiiveysmittauksia, joiden avulla vuotoreitit voidaan kartoittaa ja saada hallintaan.” Inkinen katsoo, että yksityispuolella kynnys pyytää apua sisäilmaongelmien ilmetessä on alentunut. Kun asia on ylei- nen puheen- ja huolenaihe, ymmärretään että omat murheet ”Iso kiitos tietoisuuden nostamisesta kuuluu Kosteus- ja Hometalkoille, jotka uudistivat keskustelua meillä.” Samalla Inkinen muistuttaa, että tieto on hyväksi, eivät ole mitenkään ainutlaatuisia – ja ryhdytään selvittä- mutta turha pelko haitallista. ”Esimerkiksi riskirakenne ei mään ongelmien syytä. automaattisesti ole ongelmarakenne”, hän toteaa. n 36 kita   4–5 /  2018