KITA 4+5/2018 - Page 34

Euro on hyvä konsultti tälläkin puolella ja energian kallis- tietoliikenneremontit myllertävät taloyhtiöitä, saattaa panostus tuessa huomio kiinnittyy herkästi siihen, josko kulutustottumuk- ilmanvaihtoon unohtua – tai siirtyä kylmästi jonon hännille. sia tuunaamalla voitaisiin saada säästöjä. Tällöin tieto on val- Aaltonen katsoo, että IV-remontti sopii hyvin esimerkiksi taa: kun dataa aletaan keräämään ja analysoimaan, paljas- linjasaneerauksen kyytipojaksi. tuu melko pian (ja armotta), missä suurimmat energiasyöpöt ja muut ongelmavyyhdet ovat ilmanvaihdossa. ”Digitalisaatio mahdollistaa IV-järjestelmien keskitetyn val- vonnan, joka tuo kulutuksen ikään kuin ’silmän alle’. Kun on ”Taloyhtiöille voi lähettää terveisiä, että nykyistä parempi huomio pitäisi keskittää ilmanvaihtojärjestelmien elinkaareen. Hyvä IV-systeemi on sijoitus, joka kantaa vuosikymmenten päähän.” n tietoa siitä, miten systeemiä on käytetty, voidaan toimia entistä ennakoivammin esimerkiksi säästömielessä – tai puuttua mah- Maajohtaja Olli-Pekka Mannermaa Fresh AB:sta dollisiin käyttövirheisiin.” katsoo, että ihmisten asenteissa on tapahtunut suuri muutos: Ilmanvaihto myös ”äppiytyy” kovaa vauhtia siinä missä sisäilma ja ilmanvaihto ovat teemoja, jotka kiinnostavat ja muutkin elämänalueet: Aaltonen uskoo, että aika pian kaikki saavat ihmiset ottamaan selvää asioista. Hänen mukaansa talotekniikka saadaan kännykkään yhden sovelluksen taakse, on tultu jo aimo harppaus ajoista, jolloin avattiin ikkuna, kun jolloin yhdellä silmäyksellä nähdään missä mennään. kerrostaloasunnossa oli tunkkaista. Vaikka ”älykoti taskussa” -vallankumous on vasta alussa, ”Aikaisemmin jos ilmaventtiili aiheutti vetoa, sinne saatet- ei Aaltonen usko, että IV-koneiden energiatehokkuudessa tiin tunkea vaikka villasukka, joka jäi venttiiliin vuosiksi”, Man- enää saavutetaan jättiloikkia. ”Hyötysuhteet ovat jo 80 pro- nermaa kuvailee. sentin luokkaa, joten ihan mahdottomasti ei voi enää kiriä. Vieläkään ei tietämys mitään huippuluokkaa ole. Kuuman Nyt onkin aika luoda katse siihen, onko kaikki käyttö tarpeen- kesän aikana ihmiset päivittelivät kuumia asuntojaan ja ihmet- mukaista”, hän huomauttaa. Yksinkertainen voi olla kaunista, telivät, että miksi kalliit ja hienot IV-koneet eivät viilennä asun- kuten kotona/poissa-kytkimet ovensuussa. toa. ”Ilmanvaihdon” ja ”ilmastoinnin” väliin ilmestyi taas yhtä- ”Lisäksi esimerkiksi kosteusanturien tai liesituulettimen optimaalinen käyttö vaikuttavat kokonaisuuteen.” Aaltosen mukaan rivitaloissa ollaan hiukan valveutuneempia kuin kerrostaloissa IV-asioissa, mutta liki kaikissa talo­yhtiöissä voisi petrata ainakin strategista varautumista. Kun putki-, julkisivu- ja vaikkapa TL-suodatinkorin ansiosta suodattimen vaihto on helppoa ja siistiä. 34 kita   4–5 /  2018 läisyysmerkki. ”Jos asuntoon tuleva ilma on lämmintä, niin asunto ei jäähdy ilman jäähdytyslaitetta, vaikka ilmanvaihto olisikin päällä.” Vastaavasti talvella ihmiset kerrostaloissa saattavat sulkea sisääntuloventtiilejä, mutta ei tämä estä huippuimureita toimi-