KITA 4+5/2018 - Page 31

Vasemmalla kylmä tuloilma sekoittuu hallitsemattomasti huoneilmaan ja aiheuttaa vetoa. Huoneilman partikkelit sekoittuvat oleskelualueelle ja huoneessa on tukala oleskella. Oikealla Stravent-kerrostavan ilmanvaihdon avulla tuloilma saadaan huoneilmaan tehokkaasti. Energiaa säästyy ja huoneilman laatu paranee huomattavasti. SAMALLA KUITENKIN asetuksessa korostetaan vastuuta ja ja ilmanvaihdon kaltainen ”sivulause” jää helposti kiireen ja osaamista suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Keskeisenä tavoit- välinpitämättömyyden jalkoihin. Hän kaipaa kovia keinoja teena tulee olla rakennuksen hyvä sisäilmasto, josta ei tingitä syöksykierteen oikaisemiseksi: energiansäästön vuoksi. Asetuksen mukaan sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle ”Valvonta on saatava lainvaraiseksi ja laatua heikentävät muutokset rangaistavaksi. Velvollisuuksiaan haitallisessa määrin hiukkasmaisia epäpuhtauksia, fysikaali- laiminlyöville yrityksille sakot tai rakennuksen purku – ja sia, kemiallisia tai mikrobiologisia tekijöitä eikä viihtyisyyttä sisaryhtiöiden vastuun siirtyminen emoyhtiölle on saatava jatkuvasti heikentäviä hajuja. Sisäilman hiilidioksidin hetkelli- urakkasopimukseen tai lakiin”, toteaa Karkulahti, jolla on 30 sen pitoisuuden suunnitteluarvo huonetilan suunniteltuna käyt- vuoden kokemus alalta. töaikana voi olla enintään 1 450 mg/m 3 (800 ppm) suurempi kuin ulkoilman pitoisuus. Ilmanvaihdon tehtävänä on toteuttaa ”terveellinen, turval- Digitaalisuudesta Karkulahti ei odota pelastajaa. ”Jos ajatellaan esimerkiksi CAD-suunnittelua, niin järjestelmät vain ovat jo suunnitteluvaiheessa vanhoja, koska uusimmat linen ja viihtyisä sisäilman laatu oleskelutiloissa.” Ilmanvaihto- innovaatiot eivät ole vielä mukana piirustusohjelmistoissa, järjestelmän on tuotava rakennukseen riittävä ulkoilmavirta ja eivätkä suunnittelijat ole saaneet koulutusta, koska suuret poistettava sisäilmasta terveydelle haitallisia aineita, liiallista suunnittelutoimistot säästävät jopa ilmaisista tuote-esittelyistä kosteutta, viihtyisyyttä haittaavia hajuja sekä ihmisistä, raken- yritysten tiloissa”, toteaa Karkulahti ja kysyy, miten mitään nustuotteista ja toiminnasta sisäilmaan aiheutuvia epäpuhtauk- kehitystä voisi tapahtua tällaisten reunaehtojen vallitessa. sia. Hänen mukaansa energiatehokkuus aiheuttaa herkästi yli- KITA kysyi viideltä asiantuntijalta heidän näkemyksiään ilmanvaihdosta ja sisäilmasta. lämpöongelmia kesäaikoina ja tiivisrakentaminen mahdollis- taa savukaasujen voimakasta leviämistä ja pahimmissa tilan- teissa seinäelementtien rikkoutumista. Timo Karkulahti Stravent Oy:stä katsoo, että maamme ”Vanhoilla järjestelmillä ei tiiviin rakentamisen yhteydessä taloyhtiöt eivät yksinkertaisesti tiedä, miten laadukasta pärjätä – tarvitaan uutta ajattelua, mikä on syntiä rakentami- sisäilmaa tehdään. sessa, sillä se maksaa, kun aikaa menee vähän enemmän”, ”Rakentaminen perustuu liian usein halvalla tekemiseen. hän toteaa. n Seurauksena on surkea sisäilma ja huonosti toimiva ilman- vaihto”, hän tyrmää. Karkulahden mukaan rakentamistavoitteissa ja rakentami- Myyntijohtaja Jouko Viikilä Enervent Zehnder Oy:stä pitää taloyhtiöiden tietämystä IV-asioista sangen sen moraalissa mättää ja pahasti. ”Joskus jopa suurissa raken- “värikkäänä”, mikä tarkoittaa sitä, että toisilla on tietoa enem- nusliikkeissä kannustetaan kustannusten säästämiseen väärissä män, toisilla huomattavasti vähemmän. paikoissa. Ei ihme, että roskaa syntyy.” Karkulahti manaa loputtomia alihankintaketjuja, jonka seurauksena työmaan iso kuva murtuu pieniksi palasiksi – ”Aika paljon riippuu siitä, onko taloyhtiön hallitus aktiivinen ja ottaako se selvää asioista vai ei.” Toinen asia on sitten se, että fiksu taloyhtiö ympäröi itsensä osaavilla 4–5 /  2018  kita 31