KITA 4+5/2018 - Page 30

NYRKKIÄ PÖYTÄÄN? TOIMIVA ILMANVAIHTO JA SISÄILMAN LAATU PUHUTTAVAT TALOYHTIÖISSÄ – YHÄ ENEMMÄN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: ENERVENT OY Uudet asetukset uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta tulivat voimaan 1.1.2018. Sisäilmaston laatua koskevat vaatimukset pysyivät uudessa asetuksessa nykytasoa vastaavina, mutta uusi asetus myös joustavoittaa säännöksiä ja antaa suunnittelulle enemmän vapauksia. 30 kita   4–5 /  2018