KITA 4+5/2018 - Page 27

ja vastaavia pikkukorjauksia. Sen sijaan saunatiloissa Hoasilla on olemassa mallistot muun muassa kalusteisiin, uusittiin laattoja ja lattioita sekä vedeneristyksiä. Lisäksi laattoihin ja lattioihin. Mahdollisuuksien mukaan asukkaat porrashuoneissa hiottiin porrasaskelmat sekä uusittiin ovat voineet myös äänestää esimerkiksi yhteiseen saunaosas- lattiamateriaalit ja valaistus sekä maalattiin seinät”, tarkentaa toon tulevat materiaalit facebook äänestyksellä. Pääkkönen. ”Perinteisen viihtyvyyskorjauksen asuntokohtainen kesto ”Tavoitteenamme on, että kiinteistön kaikki osat – kuten piha, porrashuone ja asunto – saadaan asukkaiden kannalta on 2 päivää, joista ensimmäisenä päivänä kunnostetaan mahdollisimman viihtyisiksi. Asukkailta on jo saatu hyvää keittiöt ja vaatekaapit ja toisena päivänä lattiat. Aikataulu palautetta. Kun poistetaan epäkohdat, saadaan aikaan hyvä perustuu "päivässä valmis"-periaatteeseen ja asuntojen on ja viihtyisä kokonaisuus”, tiivistää Pääkkönen. valmistuttava määrättynä päivänä.” Viihtyvyyskorjauksen yhteydessä ei ole mahdollista muut- Asukasystävällistä korjausrakentamista taa asuntojakaumaa, sillä remontissa ei kajota rakenteisiin. Viihtyvyyskorjaukset ovat Renevolle uusi ja kehittyvä korjaus­ Lisäksi asukkaat asuvat asunnoissa, joten sekin osaltaan estää rakentamisen palvelumuoto. suuret rakenteelliset muutokset, joita esimerkiksi asuntojen Renevo Oy:n työnjohtajan Janne Arnbergin mukaan viihty- jakaminen edellyttää. Laajoissa perusparannuksissa asunto­ vyyskorjauskohteissa tehdään töitä yleensä kello 8–16, jolloin jakaumaa muutetaan mahdollisuuksien mukaan. asukkaat ovat poissa asunnosta. Elokuun 2018 puolivälissä Hoas aloittaa remontin toi- ”Asunnot tehdään valmiiksi päivän aikana ja asukkaat sessa opiskelija-asuntokohteessa Helsingin Pitäjänmäellä. Töi- ovat olleet tyytyväisiä nopeisiin ja asukasystävällisiin den yhteydessä saneerataan kukin asunto kuudessa päivässä, remontteihin”, hän toteaa. joista viisi käytetään kylpyhuoneen viihtyvyyskorjauksiin. ”Tämäntyyppiselle kevyemmälle remonttimallille on ollut ”Asentajille tällainen nopean aikataulun remontti on tavan- omaista vaativampi, mutta kyllä siihen tottuu viimeistään parin tarvetta, koska vuokra-asunnoissa asukas ei itse voi tehdä päivän harjoittelulla. Toistaiseksi nämä remontit eivät ole myö- pieniäkään remontteja. Viihtyvyyskorjausten ensisijaisena hästyneet vielä kertaakaan.” tavoitteena on parantaa asuntojen viihtyisyyttä ja edistää asumisen laatua”, Pääkkönen linjaa. ”Viihtyvyyskorjauksilla on korvattu perinteiset välikorjaukset, joita aikaisemmin on tehty opiskelija- asunnoissa. Viihtyvyyskorjaukset ovat kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto mutta myös aikataulullisesti nopeampi. Tämä myös mahdollistaa asukkaiden asumisen asunnoissa Remontin mahdollistamiseksi urakoitsija myös toimit- taa asukkaille pahvilaatikot, joihin asukkaat voivat pakata irtaimiston. Arnberg arvioi, että nopeassakin remontissa asunnon ilme saadaan kokonaan uudenlaiseksi. ”Esimerkiksi lattioiden uusiminen tekee asunnoista paljon aiempaa tyylikkäämpiä.” koko remontin ajan.” Remonttimalli sopinee laajempaankin käyttöön Hyvää palautetta saatu asukkailta Kun viihtyvyyskorjauksia suunnitellaan opiskelija-asuntoihin, Laura Pääkkösen mukaan viihtyvyyskorjausmalli soveltuu käy- Hoas järjestää urakoitsijoille aluksi tarjouskilpailun. tettäväksi sellaisissa korjauskohteissa, jotka ovat teknisesti ”Töiden alkamiseen mennessä Hoas on jo käynyt kaikki hyvässä kunnossa ja joissa ei vielä ole tarvetta putkiremon- asunnot läpi ja selvittänyt, millaisia korjauksia asunnoissa teille tai laajoille märkätilakorjauksille. tarvitaan. Sitten kierrämme itse asunnot läpi, katsomme Hoasilla on vielä paljon kohteita, joissa lähitulevaisuu- dessa tarvitaan