KITA 4+5/2018 - Page 25

sähköjärjestelmät sekä kylpyhuoneet vain 575 eurolla neliötä kohti”, kertoo LVI-Trion liiketoimintajohtaja Teemu Kallio. ”Olemme edelleen tehostaneet yhteistoimintaamme ja kehittäneet yhdessä Buildnetin kanssa KVR-mallin, jossa saneerauksen läpimenoaika ja kustannukset saadaan optimoitua. Mallissa asiakas, urakoitsija ja suunnittelija tekevät alusta saakka tiivistä yhteistyötä etsien parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut asiakkaan tarpeisiin ja tilanteeseen”, sanoo Kallio. Myös vakuutusyhtiöt suosiollisia ”Nykyaikaiset remonttimenetelmät ovat kehittyneet valtavasti Kuvassa vasemmalta lukien LVI-Trion liiketoimintajohtaja Teemu Kallio sekä Insinööritoimisto Buildnetin projektipäälliköt Heimo Pelto ja Marko Soikkeli. Tässä kaikessa auttaa ainoastaan pitkä alan kokemus ja viime vuosina ja useat urakoitsijat ovat saaneetkin VTT:n serti- tietenkin hyötyvät asiakkaamme. ”Esimerkiksi Tiirismaatornien fikaatin menetelmälleen”, kertoo Tapio Falck. sukituksen hinnaksi muodostui ainoastaan 83 euroa neliömet- Lisäksi useat vakuutusyhtiöt antavat sukitukselle täyden ikä- vähennyksen aivan samoin kuin uudellekin putkelle. Esimer- rille”, Falck mainitsee ylpeänä. Tiirismaantornien saneerauksen päävalvojana toimii alan kiksi viemärisukituksia tekeviä yrityksiä on Suomessa jo yli konkari LVI-projektipäällikkö Heimo Pelto Buildnetistä, joka 100. Joukkoon mahtuu monenlaisella kokemuksella varustet- vetää hanketta yli 20 vuoden linjasaneerauskokemuksella. tuja toimijoita. Suunnittelu- ja valvontakokemusta ei kuitenkaan ”Yhteistyö LVI-Trion kanssa sujuu moitteetta yhteisten hank- insinööritoimistoista löydy laajemmin ja uusia menetelmiä kar- keiden antamalla molemminpuolisella luottamuksella. Yhteis- sastetaan edelleen. ten toimintatapojen kehittämiseen on käytetty aikaa ja vai- ”Sukitusmenetelmän valinta ei ole aivan yksinkertainen vaa mutta sen ansiosta asiat toimivat työmaalla jouhevasti. On asia sillä suunnittelijan täytyy osata valita useista urakoitsijoi- tavattoman tärkeää, että yhteistyö urakoitsijan kanssa toimii den käyttämistä eri menetelmistä ja yhdistää ne eri putkimate- moitteettomasti. Meillähän on yhteinen asiakas, jolle haluamme riaaleihin, jotta laadukas ja toimiva lopputulos saadaan aikai- molemmat antaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen omaa- seksi”, kertoo Falck. van hankkeen”, tiivistää Pelto. n 17 dB 4l /s RAUPIANO DB-VIEMÄRI Varma ja hiljainen - Runkoääniä eristävä kannakointi - Halogeeniton PP-MD materiaali - Muhvilukot sadevesiviemäröintiin www.facebook.com/rehausuomi www.rehau.fi 4–5 /  2018  kita 25 Varastoivat tukkurit: LVI-Dahl Oy, Onninen Oy