KITA 4+5/2018 - Page 23

laan, kellarien linjasuluilta putkien pystynousuja pitkin ylös ker- roksiin ja kaikkiin alkuperäisiin vesipisteisiin saakka.” Asukkaiden haitta-aika jää selvästi lyhyemmäksi kuin monia muita putkiremonttitapoja käytettäessä. Niinpä tilapäi- set asumisjärjestelyt eivät aiheuta lisäkustannuksia.” ”Vesiputkiston pinnoitustyön haitta-aika on yhtä asuntoa kohti keskimäärin kolme päivää, ja asukkaiden juomaveden saanti turvataan porraskäytävään asennetuilla tilapäisillä vesi- pisteillä. Asukkaat voivat asua kotonaan koko saneeraustyön ajan”, toteaa Alajääskö. Tyypillisesti nousulinjassa on kolme putkea: kupariputket lämpimälle käyttövedelle ja lämminvesikierrolle sekä raudasta valmistettu kylmävesiputki. ”Kaikkia näitä voidaan pinnoittaa. Menetelmä soveltuu myös lattialämmitysputkistoille”, Alajääskö vakuuttaa. Lisäksi pinnoitusmenetelmällä toteutetun putkiremontin kus- tannukset ovat hänen mukaansa kilpailukykyiset. ”Koska työsuorituksen kestoaika pinnoitustöissä on varsin lyhyt, työmaalla säästyy muun muassa työaikaisia valvonta- ja Putkiston syöpymät ja pistevuodot eivät kuitenkaan ole este pinnoitusmenetelmän käyttämiselle. ”Vanhassa vesiputkistossa on aina syöpymiä. Pinnoitus­ menetelmän avulla esimerkiksi pienet pistevuodot korjaantuvat ja alkuperäiset putket vahvistuvat”, Alajääskö sanoo. ”Pinnoituksen jälkeen vesi ei enää pääse kontaktiin alku- peräisen putken kanssa. Näin ollen myös alkuperäisen putkis- ton sisäpuolinen korroosio pysähtyy.” Yleisiä kiinteistötyyppejä, joissa putkia pinnoitetaan, ovat esimerkiksi 1950- ja 1960-lukujen asuintalot sekä vuosisadan vaihteessa rakennetut kiinteistöt. ”Lisäksi yhteydenottoja tulee yhä enemmän taloyhtiöistä, projektinjohtamisen kuluja. Esisuunnitteluakin tarvitaan melko jotka ovat valmistuneet 1990-luvulla. Tuon aikakauden kiin- vähän. Kustannushyöty on merkittävä, sillä remontin verolli- teistöjen kupariputkissa on esiintynyt huomattavan paljon pis- nen hinta jää taloyhtiön koosta riippumatta alle sadan euron tevuotoja. Ne todennäköisesti johtuvat uusista kupariput- asuinneliötä kohti.” kista, jotka seinämävahvuudeltaan ovat vanhoja kupariputkia ”Jos putkiremontissa joudutaan rikkomaan rakenteita – kuten perinteisissä remonteissa joudutaan tekemään – hinnat ohuempia.” ”Monesti 1950-luvulla asennettu kupariputki voi olla yhä helposti moninkertaistuvat. Pahimmassa tapauksessa putkire- vahvempi kuin uudemmat vastaavat putket. Ohutseinämäinen montin hinta saattaa jopa ylittää asunnon reaaliarvon”, Ala- vesiputki kuluu luonnollisesti nopeammin puhki”, Alajääskö jääskö arvioi. pohtii. Pinnoitus soveltuu moniin tilanteisiin yhdistetään usein perinteistä putkityötä moderneihin pinnoitus- Yleensä putkien pinnoituksen yhteydessä ei tehdä kylpyhuone- menetelmiin. Suomen Tulovesi Oy:n toteuttamissa saneeraustyökohteissa remonttia – tai jos tehdään, niin vasta pinnoitustöiden jälkeen. ”Putkipinnoitus ei estä remonttien tekemistä, mutta ei my ;g2Ю( W6W&6W'&7FVV&FVF766G6Wf@WF7FVf'VƖBƖ7VWBfFWW6Ц:L:FF7VF'G:L:Fl:FƗGL;f֖V\*GW7G;b7V&FWFV&WW6GVFƖ7VVF;g7 :F&VGFVW6W&6fW6W&7FVFVWW6֗6VV疷7V6fW67FV6( :L:G6;bW'FGV6f7Ff6'fFFVƗ7FF'fWGFVVW&7FV7L:@( ԦVFV7L;bFF;b6V:GGL;gfW6WF7FRWBvVFV7L;fV76FV26;f<:BfW6WFVGW6VWFV:BL;ffW6gVF7F&F7L:B6VfGL:L:BL;fFV7WVGFVRVFV涖6fFVFVf'FVVFWGFfVWFV:@fVW76( fW6FV6VW&V6( N( 3R(#(F#0