KITA 4+5/2018 - Page 16

TILANNE PÄÄLLÄ? VAHINGON SATTUESSA MALTTI ON VALTTIA – JA AIDON AMMATTILAISEN APU TARPEEN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: RECOVER NORDIC OY ERI VAHINKOTILANTEITA varten taloyhtiöissä on selkeä ja aika hyvin vakiintunut työjako: taloyhtiö vastaa talon raken- teista ja talotekniikasta, osakas asunnon pinnoitteiden ja kalusteiden kunnossapidosta. Suomen JVT- ja Kuivausliikkei- den liitto ry:n toiminnanjohtaja Kirsi-Marja Kuusisto vahvistaa, että tässä kuviossa ei juurikaan ole epäselvyyttä: ”Vastuunjako on viime vuosina selkeytynyt ja siitä löytyy melko selkeät ohjeistukset”, hän toteaa. Myös vakuutustilanne on melko hyvä – suurimmalla osalla kotitalouksista ja kiinteistöistä omaisuus on tänä päivänä vakuutettu. ”Yllätyksiä saattaa kuitenkin tuottaa vakuutuksen sisältö”, muistuttaa Kuusisto. ”Se kannattaa tarkistaa viimeistään vahingon sattuessa, mielellään tietysti jo ennen.” Kattaako vakuutus? Esimerkiksi vesivahingoista on korvattavia vahinkoja osa put- kivuodoista ja laitteiden tai niiden letkujen rikkoutumiset. ”Veden­eristeiden pettäminen märkätiloissa ja sokkeleissa ei ole korvattavaa vahinkoa, myös kattovuotojen kohdalla vakuu- tuksen sisältö kannattaa tarkistaa; näistä ihmisillä saattaa olla vääriä luuloja”, toteaa Kuusisto. Lisäksi läheskään aina ei tiedosteta, että ikävähennykset pienentävät korvauksien määriä. Mikäli itse vahinkotapah- tuma ei ole korvattava, myöskään asukkaiden muualla asu- mista ei korvata – kotivakuutuksesta huolimatta. Nopea töiden aloittaminen on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on palo-, vesi- tai öljyvahinko. Pelastuslaitokset kyllä sammuttavat palon ja poistavat suuremmat vesi- tai öljy­ valumat, mutta heti sen jälkeen jonkun tahon on ryhdyttävä välittömästi toimiin estääkseen vahinkotapahtuman laajenemi- sen. Tätä toimintaa kutsutaan JVT-työksi. 16 kita   4–5 /  2018