KITA 4+5/2018 - Page 78

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan ÄLYKÄSTÄ LÄMMITYSTÄ ENSTOLTA! Mobiiliapplikaatiolla voit muun muassa hallita lämmitystä, muokata asetuksia, seurata kulutusta, päivittää tuotteesi ja pal- jon muuta. Ensto Heat Control -sovelluksen avulla kodin lämmi- tyksen hallinta on helppoa, tehokasta ja luotettavaa. n Uusien lämmitysjärjestelmien etuja: – Kalenteriohjaus •  Mahdollistaa jopa 40 % säästöt   lämmityskulutuksessa (Motiva 2015) –  Älykäs ohjaus •  Termostaatti optimoi lämmityksen Nopeasti reagoiva lämmityksen ohjaus lisää asumismukavuutta ja auttaa säästämään energiaa. Ensto Heat Control -sovellus mahdollistaa Enston Bluetooth-tekniikalla varustettavien sähkölämmittimien ja lattialämmitys termostaattien hallinnan älypuhelimella. Muutamalla klikkauksella lämpötilaa voidaan muuttaa, sekä asettaa loma-aikoja ja kalenteriohjelmia.   aloittamisen olosuhteiden mukaan –  Kulutuksen seuranta •  Optimoi sähkönkulutus seuraamalla     energiatietoja ja tilastoja –  Helppo asennus ja käyttö •  Tuttu ja turvallinen asennus, sekä käyttöliittymä •  Lisäksi älytoiminnot voi ottaa käyttöön lataamalla   mobiilisovelluksen (iOS, Android) Kokeile demoa lataamalla Ensto Heat Control -sovellus ENSTON LÄMMITTIMET ja termostaatit on varustettu älyk- Google Play Kaupasta tai Applen App Storesta! käällä elektronisella termostaatilla ja niitä voidaan ohjata joko perinteisesti säätöpyörästä tai helposti mobiililaitteilla. Lisätietoja: www.ensto.fi ENEMMÄN AIKAA POISTUA TULIPALOTILANTEESSA PALOKAASUJEN LEVIÄMISEN ja palopaineen nousun täysin palotilan palokaasujen leviämisen tilasta toiseen ilman- estäminen ovat erityisen tärkeä kohteissa, joista asukkaat vaihtokanaviston kautta. eivät välttämättä pysty poistumaan huonetiloista omin avuin ”Aalto-yliopistossa vuosina 2015–2016 tehdyssä tutkimuk- tulipalotilanteessa. Hallitulla ilmanvaihdolla sekä palopaineen sessa todettiin, että nykyaikainen tiivis rakennus edesauttaa poistolla annetaan lisää aikaa ihmisten evakuointiin. palokaasujen leviämistä ja palopaineen nousua. Ilmanvaihdon Yleisesti Suomessa käytetään ilmanvaihtojärjestelmissä sulkeminen tekee tilasta vieläkin tiiviimmän eli pahentaa tilan- savukuristimia sekä kytketään ilmanvaihto pois päältä tulipa- netta entisestään. Tämä puoltaa hallitun ilmanvaihdon käyttä- lotilanteessa. Tällöin vaaralliset palokaasut leviävät kanavien mistä tulipalotilanteessa”, Stravent Oy:n myyntijohtaja Peter kautta huoneistosta toiseen. Biström mainitsee. Huomattavasti enemmän aikaa ihmisten pelastautumiselle ja pelastamiselle tarjoaa palokaasujen hallittu poisto, jolloin Basic-savukaasurajoittimilla turvaa hoivakoteihin ilmanvaihto pidetään käynnissä tulipalon aikana. Jokaisen Straventin mekaaninen Basic-savukaasunrajoitin reagoi palo- asunnon tuloilmahaarassa on savukaasurajoitin, joka estää paineeseen, ja sulkee tuloilmakanavan heti palon alkuvai- Jokaisen tilan tuloilmahaaraan asennettava mekaaninen palopaineeseen reagoiva Basic-savukaasunrajoitin sulkee tuloilmakanavan, samalla poistoilmanvaihto pysyy koko ajan toiminnassa. Tällä tasataan palopainetta ja estetään savukaasujen leviämistä tilasta toiseen ilmanvaihtokanavien kautta. heessa. Poistoilmanvaihdon kautta saadaan pienennettyä palo- painetta ja kokonaan estettyä palokaasujen leviäminen ilman- vaihtokanavistossa. Hallittu palokaasujen hallintaratkaisu sekä Basic-savukaa- sunrajoitin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sairaaloihin, hoi- vakoteihin ja hotelleihin, ja näin on asennettu useissa sote-tilo- jen uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeissa. ”Täysin huoltovapaat Basic-savukaasunrajoittimet tarkoit- tavat kokonaistaloudellista investointia ihmisten turvallisuuden varmistamiseen ja omaisuuden suojaamiseen”, Biström toteaa. Lisätietoja: info@stravent.fi, www.stravent.fi 78 kita   4–5 /  2018