KITA 4+5/2018 - Page 66

Automaattiset linjasäätöventtiilit pitävät lämmitysjärjestelmän tasapainossa niin osa- kuin täydellä kuormituksella. MITEN TEILLÄ TARKENEE? TALOYHTIÖIDEN LÄMMITYSRATKAISUISSA ON NYT VALINNANVARAA – MUTTA TIETÄMYKSESSÄ YHÄ PUUTTEITA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Taloyhtiöitä ei aina pidetä valtavan progressiivisina toimijoina – esimerkiksi lämmitysasioissa. Vaikka hallituksessa istuisi innokas insinööri (tai parikin), voi kestää pitkän aikaa, ennen kuin enemmistö lämpenee uusille ideoille. MYYNTI- JA markkinointipäällikkö Jaakko Kurvinen Oy Balanssi hakoteillä? Danfoss Ab:sta toteaa, että muutosta jarruttaa usein tiedon Kurvisen mukaan taloyhtiöillä tietämyksen taso vaihtelee suu- puute: ei yksinkertaisesti tiedetä, että markkinoilla on resti – esimerkiksi lämmitysjärjestelmän tasapainotukseen liitty- ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa huomattavia tehoja ja vät kysymykset on toisilla hanskassa hyvin, toisilla ei lainkaan. säästöjä maltillisella investoinnilla. ”Jossain tapauksissa vaikuttaa myös lyhytnäköisyys: oste- ”Kun kauimmaisessa asunnossa ei riitä lämpöä, niin hel- posti säädetään lämmönjakokeskuksesta tulevan m ­ enoveden taan halvimmat laitteet, jotka tulevat huomattavan kalliiksi pit- lämpötilaa suuremmaksi tai lisätään kiertovesipumpun nos- källä ajanjaksolla. Samalla myös asukkaiden asumismukavuus tokorkeutta. Tämä taas usein johtaa lämmönjakokeskusta kärsii, kun lämmitysjärjestelmä ei reagoi oikealla tavalla tai lähinnä olevissa asunnoissa liian korkeisiin lämpötiloihin ja riittävän nopeasti”, toteaa Kurvinen. liian suuren virtaaman aiheuttamiin meluongelmiin tai patteri- 66 kita   4–5 /  2018