KITA 4+5/2018 - Page 46

RAKENNUKSEEN ÄLYÄ SANEERAUKSIEN YHTEYDESSÄ TEKSTI: RIIKKA LIEDES KUVA: DNA Asumisen turvallisuutta, mukavuutta, energiatehokkuutta ja terveellisyyttä palvelevien älykkäiden ratkaisujen määrä lisääntyy jatkuvasti ja yhä useampi pohtii näiden tekniikoiden tuontia omaan olohuoneeseensa. Yksittäisten plug and play -tyyppisten laitteiden käyttöönotto on yksinkertaista, milloin vain, mutta kokonaisuutta ohjaavat järjestelmät vaativat tarkempaa suunnittelua ja yleensä jonkinasteista remonttia. Asiat kerralla kuntoon Tarvekartoitus on jokaisen uudistuksen Sähkö- ja telejärjestelmien uusimisesta linjasaneerauksien lähtökohta yhteydessä on tullut yleistä. Vaikka remon [[H][][][Hۈ[ZHZH \[۝H]00^pš\ݘXHڙZY[Z\Y\ ۈZ]KZ][[ۈ\[\[ZY[[HZZX[HH][][BY[\[\XHۈ[Y\]HZZH\[H[ۋpXX[[XHZ[HZ]0 ]0]X[Z]0ZX\X[Y\œ\\[Z\\[Z]H\ZZY[[\0\XZ]Z][]X[]H00YH][\\H\X[X[BY]Z][[Z[HY[\[Z][ڙZ[\[Z\KZ]]ZH[ژHH[[Z]K]ZHZ][[Z[H]Y[H횙[]\[Z\HZHZ][X[XYB[]XHXH[[X][Z[[HXH][[H]Y]Z]]XH[XX[ZZX[\[\[[[Y\]Z[ۚܙY]\ZH]]ZZHH\][0[X\H]XBZ^Y\[]XHZ][[[]HZ[\[ZZZژKY]Zۚ\[\[ZY[]\[Z[[[]\ڙ[B[[X][Z\[]ZX[[Z[[Z][[]ZZY\B[Z\X\[[Z\[ZY[]Y\[Z[[ۈ[\]0Hۈ^p]0ZK]0HX]]0\BZZZ]Y[H0\]\00[0 Y[\HۘZ\]ZY[[\XYY]HX][]Z]\[Y[Z][[Z[Z\0YX[\[XHH\0\[Y\ZH][][Z]Y]0\H]Z\ZY[\Y][K]]XX][HH\[\]]KK[Z]Z[HHZZ\HXZZZ\\[[Z[K[ZY[\[[Zۚ\[]Z\ZY[H][][ZHۈ]\Z[]Z[K0]00ۈZ][[Z[HZXZZZ\]H\[\]횰\[p \[Y\ZH\[Z\[H\\]Z\Z[K\H\B[X\H]Y[\[ZY[[Y\]\ۚ[][] H\[ZY[ZXH]0Z][Zp\]]00Z\00XHZ[H[][]Z[KH[]]00\[pKH]0훈[[Z\ZK^p\H\[ZY[[\[ZBZ]]Y[H\[\]Y[XZ\]]]Y] ][]Z\HYX[]00\Z[[\X\HYY]00\YZB\\[HZ00ZZ\[\Z\\H]0Z]]Z[ZHZZZ\[H]00[[p0\]Z[pH]ژB[][]Z\H[]X[Y[0\[[\[]\Z\HHܚ\]]Z]Z[ []Z]ܚ]Z\K^\[\\H\[ۈ휙[[۝H]00Z[Z\0훂\[Zp][][Y\HH[]Y\Hۂ^p\]0[0p0]Z\XHZY[]0]Z]]\00 HH]ZY[\\[ZZZ\[[ڙ[\ܘ\[Y[[ۈ[\H[]Z\]Y[0Y[\\Y] H[Z\[ZY[]\[Z\[\H[[۝\HYX[]\XH\[Z\]]Z\]Z]]Z[H]]][X[X\[[]H\Z[[ۙZ\ڙ[\ܘ\[Y[p00\ H[[000]0Z\X]][Z]\XB00[[Y[p[XH][ZH]H\]ZX[Z[ZKH00횰H]Z]]ZXH[ݚXH[[Z]KZZ00[BXHp0pZ]Z]HH\p\[ZpZ\HZZ[\H[\00X\]]H]\[[۝XKZp0Z]]X[\[\]\ۈ^pZ][][Y[XZ[Z]YX[]]XH\[Y\ZH[]Z[B\[HH[[۝Z\Hۚ[[Y[\Y[\0Z]\KHZۚZZ[KZZHۘZ\[\[p[]]]\œ[ژ]ZXHH[ژ[XXY]ZXKZHY[0[[]\]]Y[[[HH]0 ]H8"H 8$H 8"L N