KITA 4+5/2018 - Page 40

NÄKÖKULMA Reijo SavolaInen AKHA:n hallituksen jäsen kiinteistöneuvos STRATEGIAN AVULLA KOHDEN HALUTTUA JA HALLITTUA TULEVAISUUTTA Strategia on asuntoyhtiön tärkeä työkalu Tilannekuva on strategian rakentamisen perusta Strategia on ilahduttavasti siirtynyt elinkeinoelämän puo- Ennen kuin strategiaa lähdetään rakentamaan, on muodostet- lelta myös asuntoyhtiöihin, joissa on oivallettu sen käyttökel- tava kuva nykytilanteesta. Tilannekuva käsittää taloyhtiölle tär- poisuus tulevaisuuteen vaikuttamiseen. Ilman strategiaa talo- keiden näkökohtien eli arvojen tiedostamisen sekä taloyhtiön yhtiön tulevaisuus määräytyy sattumanvaraisesti. Hyvällä teknisen ja taloudellisen kunnon arvioinnin. On myös selvitettävä onnella kehitys voi olla joiltakin osin mieluisakin, muttei missä vaiheessa elinkaartaan yhtiön kiinteistö on. Osakkaiden paras mahdollinen. Strategian ainekset ovat tavoitteet ja kei- ja asukkaiden kuuleminen on luonnollisesti välttämätöntä. Ilman not niiden saavuttamiseen. Siksi strategiaa voidaan kutsua asukaskyselyä strategian rakentaminen on mahdotonta. myös tavoitesuunnitelmaksi. Tavoitteet on syytä tiivistää vision muotoon eli Strategian rakentamiseen löytyy apua kuvaukseksi siitä millainen taloyhtiö haluaa tulevaisuudessa Käytännössä strategian rakentaminen edellyttää hallituksen olla. Vision on oltava vahva tahdonilmaisu ja siihen päätöstä, joskin lopputulos on sittemmin käsiteltävä pitää liittyä aikaulottuvuus. Visio voi vaikkapa kertoa, yhtiökokouksessa. Hallituksen ei useinkaan kannata työstää että taloyhtiömme on vuonna 2025 korttelin halutuin strategiaa omin voimin. asuntokohde, jossa asuntojen arvot ovat alueen korkeimmat. Nyt löytyy jo isännöitsijöitäkin, jotka voivat siinä auttaa. Kun tavoitteet eli visio on määritetty, siltä pohjalta voi Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n hallitusjäsenet rakentaa keinopaketin eli strategian, jolla haluttu tulos tarjoavat vankkaa ja laaja-alaista strategista osaamista, joten saavutetaan. yhdistykseemme kannattaa olla yhteyksissä. n 40 kita   4–5 /  2018