KITA 4+5/2017 - Page 94

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan HUONEISTOKOHTAISESTA VEDENKULUTUKSESTA JA SEURANNASTA TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN INSINÖÖRITYÖ Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tuomas Ylä-Mononen, Insinööri (AMK) 2017 INSINÖÖRITYÖN TARKOITUKSENA oli perehtyä huoneistokohtaisiin vesimittareihin ja vedenkulutuksen seurantaan sekä vesimittareiden toimintaan ja toimintaperiaatteisiin. Vedenkulutusta tarkasteltiin kymmenen linjasaneeratun kohteen avulla, joihin oli asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit. Asuntoja kohteissa on yhteensä 425. Kohteisiin on tehty linjasaneeraukset, joiden yhteydessä kaikkiin asuntoihin on asennettu Verron huoneistokohtaiset vesimittarit. Vedenkulutuksen vähenemisen keskiarvo kaikkien kohteiden osalta on kokonaisuudessaan laskenut linjasaneerausta edeltävästä vuodesta vuoteen 2016 verrattuna 34 %. Huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen saneerauskohteisiin tuli pakolliseksi syyskuun 2013 alusta lähtien. Vuonna 2016 astui voimaan määräys: Kulutusmittauksiin tarkoitetun mittauslaitteen on oltava varustettu kuluttajan helposti ja ilman työkaluja nähtävissä Insinöörityön tilaajana toimi Suomen Talokeskus Oy n olevalla metrologisesti ohjatulla näytöllä riippumatta siitä, voidaanko mittaustietoja lukea kauko-ohjatusti. Näytössä Insinöörityö on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: oleva lukema on mittaustulos, jonka perusteella määritetään www.theseus.fi maksettava hinta. (Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut) 94 kita   4–5 /  2017