KITA 4+5/2017 - Page 90

Tilaa maksutta usten a k k a p i v o u M s lajitteluopa net Korkit ja kan irrotettuina, Saa a ta lait a pakkausten se helpotta mista. jatkojalosta uksia muovipakka Älä laita eri kaukset saa sisäkkäin. Pak ssissa aa muovipu kuitenkin laitt . aan asti jäte aessa. kset tarvitt tyhjät pakkau toja. tai pyyhkäise ää, josta ei aiheudu hajuhait Huuhtaise puhtaus riitt Sellainen pääkaupunkiseudulle: Lisää vin muovipakka kkejä: hsy .fi/ Lajittelupulm ukset ia? hsy.fi /ja teopas | t e s k u a k Muovipak ckningar Plastförpa kages Plastic pac rvittaessa Puhdista ta ivahtaa ja anna ku behov Rengör vid och låt torka cessary, Clean if ne let dry et ipakk r auks Muov ackninga Plastförp s Plastic package hsy.fi/jateopa s 09 1561 2110 ve asiakaspal teguide | | hsy. fi /was e id gu ls al fi /avf pas | hsy. hsy. fi /jateo j u l i s te ts (suomi-ruo j ä te t i l a a n lu@hsy. fi i-englanti) hsy.fi/esitteet 90 kita   4–5 /  2017 KITA 90x135 11_8_2017 paino.indd 1 11.8.2017 8.22.20