KITA 4+5/2017 - Page 9

” Julkisivusaumojen Toisaalta myös vanhemmissa arvokiinteistöissä tehdään jul­ kisivukorjauksia tasaisesti joka vuosi. korjauksessa ”Julkisivujen vanhat rappaus ja betonipinnat rapautuvat voidaan käyttää myös ajan myötä, joten korjaustöille on kysyntää.” Taloyhtiöissä on Treuthardtin mukaan jonkin verran vaih­ paisuvia saumanauhoja. telua siinä, miten hyvin kiinteistöjen julkisivujen kunnossapito­ tarve on sisäistetty. ”Valveutuneisuus on kyllä paranemassa, sillä kiinteistöjen arvon halutaan säilyvän.” massoja. Nyt hybriditeknologia on yleistymässä”, sanoo Sau­ ”Varsinkin vanhat rapatut arvokiinteistöt korjataan yleensä malaakso Oy:n toimitusjohtaja Anton Panschin. alkuperäisen ulkonäkönsä mukaisiksi, kenties perinteisten ”Hybridipolymeerimassat ovat uusi tuoteryhmä, joka on materiaalien ja menetelmien avulla. Myös rakennusvalvonta ja aiempia ympäristöystävällisempi. Uusissa massoissa ei ole myr­ museovirasto usein edellyttävät, että julkisivun ilme ei saa kor­ kyllisiä aineita.” jattaessa muuttua”, Treuthardt mainitsee. Julkisivusaumojen korjauksessa voidaan käyttää myös paisu­ Hän muistuttaa, että taloyhtiön kannattaa hankkia korjaus­ via saumanauhoja. urakkaan osaava valvoja, jolla on vankka kokemus nimen­ ”Niidenkin asentaminen vaatii omanlaistaan ammattitaitoa. omaan julkisivuremonteista. Toisaalta saumanauhoilla saadaan työn jälki tasaisemmaksi.” ”On tilaajankin etu, että valvoja osaa asiansa ja myös tie­ ”Nauhat on tarkoitettu tiettyjä saumanleveyksiä varten. Sau­ tää, mitä työmaalla tehdään. Yhdessä hyvien korjaussuunni­ manauha paisuu asennettaessa kokoaan leveämmäksi, joten on telmien kanssa ja onnistuneen urakoitsija valinnan kanssa, on osattava valita oikeanlainen saumanauha tilanteen mukaan”, lopputulos yleensä hyvä”, tähdentää Treuthardt. Panschin korostaa. Saumat kuntoon! mausnauhoja yleisempiä ja hinnaltaan edullisempia. Toistaiseksi saumausmassat ovat julkisivukorjauksissa sau­ Tiivistystä, saumausta ja muita korjaustöitä tekevä Sauma­ Panschin mukaan Suomessa on paljon vaihtelua siinä, miten laakso Oy on korjannut julkisivuvaurioita vuodesta 1986. hyvin taloyhtiöt ymmärtävät pitää julkisivujaan kunnossa. ”Vuosien mittaan saumausmassat ovat kehittyneet. Vielä ”Saumojen tekninen käyttöikä on keskimäärin 10–20 vuotta. 1980- ja 1990-luvuilla käytettiin paljon kaksikomponenttisia Valitettavan usein työmaalla huomataan, että korjaustyö olisi polysulfidimassoja ja sitten yksikomponenttisia polyuretaani­ pitänyt tehdä jo ainakin viisi vuotta sitten”, hän toteaa. ”Julkisivusaumojen korjaus on huoltotyötä. Se on pakko tehdä, ja se on edullisempaa tehdä hyvissä ajoin – siis ennen kuin vialliset saumat ehtivät aiheuttaa vesivahinkoja tai elementtivaurioita.” Panschinin mielestä taloyhtiöissä olisi syytä pitää silmällä julkisivusaumojen kuntoa. ”Sauman mahdolliset vauriot voidaan yleensä todeta sormi­ tuntumalla. Jos saumamassa ei tunnu elastiselta, on hyvä ottaa yhteyttä kiinteistön isännöitsijään”, hän suosittaa. ”Fiksuimmat taloyhtiöt suunnittelevat julkisivunsa remontin jo vuotta etukäteen. Tarjouspyynnöt kannattaa lähettää jo syk­ syllä, koska muutoin remonttia ei ehkä saada varattua seuraa­ vaksi kesäksi.” Saumaajien ammattitaidon varmistamisessa auttaa Panschinin mukaan saumaustyökortti. ”Työtehoseura TTS on aloittanut saumauskorttikoulutuksen. Kortti on eräänlainen ammattipätevyystutkinto, koska alalle ei ole varsinaista erikoiskoulutusta.” ”Näyttötyön perusteella myönnettävät kortit osoittavat, että työntekijällä tai yrityksellä on riittävä ammattitaito vaativien sau­ mausten tekemiseen.” Tiilijulkisivu kestää – oikein toteutettuna Rakennustekninen johtaja Juha Karilainen Wienerberger Oy:stä Elementtisaumaus on ammattilaisten suorittamaa käsityötä. muistuttaa, että tiilirakenteiset julkisivut ovat oikein toteutettuina 4–5 /  2017  kita 9