KITA 4+5/2017 - Page 88

ILMOITUS LÄMMÖNTALTEENOTTO TOI ISON SÄÄSTÖN LÄMMITYSKULUIHIN As Oy Vääksynharju on vuonna 1969 valmistunut kolmikerroksinen kiinteistö, jossa on 25 asuntoa, yhteinen poistoilmakanavistoja yksi huippuimuri. Taloyhtiön puheenjohtajana toimii pitkän linjan LVI-ammattilainen Ari Myllylä. Hän on työssään LVI-tarkastajana päässyt seuraamaan kerrostalojen lämmön talteenottojärjestelmien tuloa markkinoille ja eri valmistajien laitekokonaisuuksia. – HybridiLTO-järjestelmässä minuun teki heti vaiku- tuksen asian kokonaisvaltainen lähestymistapa ja toteutus, muun muassa se, että kaikki osat rakenn- etaan tehtaalla moduleina, Myllylä sanoo. HYBRIDILTO ASENNETTIIN taloon syyskuussa 2016. Investoinnin takaisinmaksuajaksi on laskettu 8–10 vuotta. – Kyllä tätä uskaltaa suositella muillekin. Koko- naisuuden hallinta ja toteutus toimivat, Ari Myllylä kiittelee. Hän muistuttaa, että monissa muissa järjestelmissä uusitaan huippuimuri ja olemassa olevaan läm- mitysjärjestelmään lisätään maalämpökoje. – HybridiLTO:ssa koko lämmitysjärjestelmä uusitaan ja koekäytetään jo tehtaalla. Myös seuran- tajärjestelmä ja laitetoimittajalta saatu apu on tärkeää. He tekevät alkuvaiheen säädöt ja raportoi- vat jatkossa muun muassa saavutetuista säästöistä. LAITETOIMITTAJA HÖGFORSGST Oy:n toimitus- johtaja Antti Hartman on seurannut tarkasti As Oy Vääksynharjun kulutusta. – Laskennallisesti näyttää, että kiinteistön vuotuisen kaukolämmön kulutuksen pitäisi tippua järjestelmällä noin 63 prosenttia. Sähkönkäyttö tosin lisääntyy, joten kokonaissäästön euroissa pitäisi olla noin 40 prosenttia, Hartman laskee. 88 kita   4–5 /  2017 HÄN VERTAILI kiinteistön kulutusta muutaman kuukauden ajanjaksolla (11.11.– 31.1.) vuoden välein eli ennen ja jälkeen HybridiLTO:n asentam- isen. Kaukolämmön kulutus pieneni peräti 57 prosenttia. – Vertailujaksolla oli keskimäärin 1,5 astetta kylmempää, mutta säätilakorjattunakin kulutus on tippunut noin 50 prosenttia. Täytyy ottaa huo- mioon, että keskilämpötila oli pakkasella koko seurantajakson ajan. Lämpimällä kaukolämmön kulutus leikkaantuu suhteessa vielä enemmän, eli suhteellisesti säästöt kasvavat, kun keskilämpötila on plussan puolella. Mikä on HybridiLTO? HybridiLTO-järjestelmä on toimiva kokonaisratkaisu kerrostalon lämmön- talteenottoon. Se on käytännössä yksi laite, jolla on matalat elinkaari- kustannukset. HybridiLTO:n ansiosta kiinteistöön ei tarvitse rakentaa tuloilmakanavistoa, vaan lämpö otetaan lämpöpumpuilla talteen poistuvasta ilmasta ja siirretään veteen. Vesi puolestaan lämmittää sekä kiinteistöä, että lämmintä käyttövettä.